(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

POLICIJA PRAŠO PADĖTI

2017 m. gegužės 12 d.

Ieš­ko­mas bėg­lys

Ba­lan­džio 20 die­ną, nuo 8.00 iki 19.00 va­lan­dos Pak­ruo­jy­je, Vy­tau­to Di­džio­jo gat­vės 32 na­mo kie­me, bu­vo ap­ga­din­tas sto­vin­tis au­to­mo­bi­lis „Volks­wa­gen Jet­ta“. Ne­ži­no­mas vai­ruo­to­jas, ap­dau­žęs volks­va­ge­ną, iš įvy­kio vie­tos pa­si­ša­li­no.

Ty­ri­mą at­lie­kan­tys Veik­los sky­riaus pa­rei­gū­nai pra­šo at­si­liep­ti as­me­nis, ma­čiu­sius šį įvy­kį ir ga­lin­čius su­teik­ti nau­din­gos in­for­ma­ci­jos, pa­dė­sian­čios nu­sta­ty­ti in­ci­den­to ap­lin­ky­bes. Pra­šo­ma pa­skam­bin­ti te­le­fo­nu (8 700) 61618 ar­ba užei­ti į Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to 106 ka­bi­ne­tą.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas