(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

SPORTAS

2017 m. gegužės 12 d.

BMX. Sa­vait­ga­lį Šiau­lių bei Pak­ruo­jo mies­tų BMX dvi­ra­čių se­zo­no ati­da­ry­mo var­žy­bo­se pa­kruo­jie­čiai pel­nė me­da­lius ir tau­res.

Šeš­ta­die­nį Šiau­liuo­se vy­ku­sio­se var­žy­bo­se pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ak­vi­lė Or­ba­kai­tė.

Ant­ro­sios vie­tos ati­te­ko Gus­tei Drau­ge­ly­tei ir Au­ri­mui Kai­riui.

Tre­ti bu­vo Go­da Jas­naus­kai­tė ir Ma­tas Sa­vic­kas.

Pak­ruo­jo BMX tra­so­je sėk­mė ly­dė­jo auk­so me­da­lius lai­mė­ju­sius Gus­tę Drau­ge­ly­tę, Ma­tą Sa­vic­ką ir Gab­rie­lių Špa­kį.

Ant­rą­sias vie­tas pel­nė Ak­vi­lė Or­ba­kai­tė bei Lu­kas Ju­se­vi­čius.

Tre­ti fi­ni­ša­vo Go­da Jas­naus­kai­tė, Au­ri­mas Kai­rys ir Gus­tas Švab.

Var­žy­bo­se da­ly­va­vo Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos spor­ti­nin­kai.


ŠTAN­GOS SPAU­DI­MAS. Ro­kiš­ky­je vy­ku­sia­me Lie­tu­vos kla­si­ki­nio štan­gos spau­di­mo čem­pio­na­te guos­ta­ga­lie­tis stip­ruo­lis Sau­lius Ski­kas lai­mė­jo tre­čią­ją vie­tą svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 120 ki­log­ra­mų.


FUT­BO­LAS. Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) I ly­gos čem­pio­na­te rung­ty­niau­jan­tis FC „Pak­ruo­jis“ sa­vait­ga­lį na­muo­se var­žė­si su „Pa­lan­gos“ žai­dė­jais. Su­si­ti­ki­mas bai­gė­si ly­gio­sio­mis – 1:1.

Vie­nin­te­lį įvar­tį pa­kruo­jie­čiams pel­nė My­ko­la Bar­ba.

Po šių var­žy­bų FC „Pak­ruo­jis“ te­be­pir­mau­ja. Po še­še­rių rung­ty­nių ko­man­dos są­skai­to­je – 14 taš­kų.


KREP­ŠI­NIS. Ok­lan­de (Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja) vy­ku­sio­se IX pa­sau­lio ve­te­ra­nų žai­dy­nė­se jung­ti­nė „Pak­ruo­jo Par­ke­to-Top Sport“ ko­man­da +45, ku­rio­je žai­dė ir pa­kruo­jie­tis Al­vy­das Paš­ke­vi­čius, iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį. Šios eki­pos va­do­vas ir tre­ne­ris – Lais­vy­das Ze­deršt­re­mas.

+70 Vil­niaus ST Se­nior ko­man­do­je žai­dęs žei­me­lie­tis Vai­di­lis Ju­rė­nas lai­mė­jo bron­zos me­da­lį.


TINK­LI­NIS. Sa­vait­ga­lį žais­tos ra­jo­no tink­li­nio pir­me­ny­bių Kre­di­to uni­jos tau­rei lai­mė­ti var­žy­bos.

„Plū­gai“ nu­si­lei­do „JB Vol­ley Team“ re­zul­ta­tu 1:2 (25:19, 18:25, 4:15), ta­čiau įvei­kė „At­ža­ly­ną“ re­zul­ta­tu 2:1 (21:25, 25:15, 15:7).

„JB Vol­ley Team“ su­triuš­ki­no „Lin­ku­vos“ eki­pą re­zul­ta­tu 3:0 (25:20, 25:22, 19:17).

„Paš­vi­ti­nio“ tink­li­nin­kai pra­lai­mė­jo „Lin­ku­vai“ re­zul­ta­tu 1:2 (25:17, 22:25, 8:15). Pas­ta­ro­ji ko­man­da nu­ga­lė­jo ir „Par­ke­to“ žai­dė­jus re­zul­ta­tu 2:1 (25:21, 23:25, 15:11).


LENG­VO­JI AT­LE­TI­KA. Pak­ruo­jo bė­gi­mo mė­gė­jų klu­bo „Vė­jas“ leng­vaat­le­tis Kęs­tu­tis Ab­ro­mai­tis Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je vy­ku­sio­se IX pa­sau­lio ve­te­ra­nų žai­dy­nė­se sa­vo jė­gas iš­mė­gi­no ke­lio­se rung­ty­se.

Du ki­lo­met­rus ir de­šimt­ko­vės rung­tį pa­kruo­jie­tis įvei­kė penk­tas sa­vo am­žiaus gru­pė­je. Fi­ni­ša­vo šeš­tas 100 met­rų ir aš­tun­tas 300 met­rų bar­je­ri­nių bėgimų rungtyse. Pel­nė vie­nuo­lik­tą vie­tą pen­kių ki­lo­met­rų bė­gi­mo rungtyje.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Vi­liaus LO­PE­TOS nuo­tr.

BMX dvi­ra­čių se­zo­no ati­da­ry­mo var­žy­bo­se pa­kruo­jie­tės Ak­vi­lė Or­ba­kai­tė (kai­rė­je) ir Gus­tė Drau­ge­ly­tė lai­mė­jo ne vie­ną ap­do­va­no­ji­mą.

.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />