(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Pak­ruo­jie­čiai šo­kė­jai pel­nė dip­lo­mų

2017 m. gegužės 11 d.

Iš Kur­šė­nuo­se vy­ku­sio liau­diš­kų šo­kių kon­kur­so „Po­ra už po­ros“ re­gio­ni­nio tu­ro Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro šo­kių gru­pė „La­ja“ ir mer­gi­nų ko­lek­ty­vas grį­žo su dip­lo­mais.

Pak­ruo­jie­tės mer­gi­nos, at­li­ku­sios šo­kius „Su­kis, ma­no ke­de­li“ ir „Pi­nuok­lė­lis“, bu­vo įver­tin­tos pir­mo­jo laips­nio dip­lo­mu. Jau­no­sios šo­kė­jos pel­nė ir ke­lia­la­pį į res­pub­li­ki­nį kon­kur­so tu­rą, ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­tį Uk­mer­gė­je.

Kon­kur­so da­ly­vius ver­ti­nę cho­reog­ra­fi­jos eks­per­tai pa­kruo­jie­tes gy­rė ir už tau­ti­nius kos­tiu­mus, sce­ni­nę kul­tū­rą.

Pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių šo­kių gru­pė „La­ja“, nuo­tai­kin­gai at­li­ku­si „Anės po­lką“ ir „Ste­po­nė­lio pa­trep­sė­lį“, bu­vo ap­do­va­no­ta tre­čio­jo laips­nio dip­lo­mu.

Abie­jų ko­lek­ty­vų va­do­vė Leo­ka­di­ja Juo­da­gal­vie­nė ban­dė skai­čiuo­ti – su mer­gi­nų tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vo na­rė­mis šia­me kon­kur­se da­ly­va­vo po­rą kar­tų, su „La­ja“ – gal ke­tu­ris ar pen­kis. Ir re­tai ka­da grįž­da­vo be lai­mė­tų pri­zi­nių vie­tų.

„Šia­me kas ket­ve­ri me­tai vyks­tan­čia­me kon­kur­se ver­ti­na­mas ir me­ni­nis ko­lek­ty­vų ly­gis, ir pro­gra­mos ori­gi­na­lu­mas bei sce­ni­nis įvaiz­dis. Pas­te­bė­jau, kad kon­kur­sas kei­čia­si – taip pat, kaip kei­čia­si ir vi­sa Lie­tu­va: ma­žė­ja jau­ni­mo, moks­lei­vių ko­lek­ty­vų. Švel­nė­ja ren­gi­nio kri­te­ri­jai. Anks­čiau bu­vo bū­ti­na į sce­ną išei­ti aš­tuo­nioms ko­lek­ty­vo po­roms, o šie­met leis­ta pa­si­ro­dy­ti ir sep­ty­nioms“, – sa­kė il­ga­me­tė Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro cho­reog­ra­fė L. Juo­da­gal­vie­nė.

„Kraš­to žinių“ inf.

Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro ar­chy­vo nuo­tr.

Re­gio­ni­nia­me kon­kur­so tu­re „La­ja“ lai­mė­jo tre­čio­jo laips­nio dip­lo­mą.

Jau­no­sios šo­kė­jos įver­tin­tos pir­mo­jo laips­nio dip­lo­mu ir var­žy­sis res­pub­li­ki­nia­me kon­kur­so „Po­ra už po­ros“ tu­re.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas