(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Radviliškio rajone

Brandos egzaminus laikys mažiau abiturientų

2017 m. gegužės 13 d.

2017 me­tais pra­šy­mus lai­ky­ti bran­dos eg­za­mi­nus pa­tei­kė 346 ra­jo­no kan­di­da­tai ir 9 eks­ter­nai. Tai, at­si­žvel­giant į ko­vo 3 dienos duo­me­nis, 23 kan­di­da­tais ma­žiau ne­gu praė­ju­siai­siais me­tais (2016 me­tais – 369 kan­di­da­tai ir 11 eks­ter­nų).

Šiais me­tais pri­va­lo­mą­jį lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną lai­kys 231 kan­di­da­tas (2016 me­tais – 254). Už­sie­nio kal­bos (ang­lų) vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną rin­ko­si 240 kan­di­da­tų (2016 me­tais – 258). Ma­te­ma­ti­kos vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną rin­ko­si 239 kan­di­da­tai (per­nai – 246 kan­di­da­tai).

Tre­čius me­tus iš ei­lės ma­žė­ja mo­ki­nių, pa­si­ren­kan­čių lai­ky­ti is­to­ri­jos vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną. Šiais me­tais vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną rin­ko­si 124 kan­di­da­tai (2016 me­tais – 144). 95 (2016 me­tais – 103) kan­di­da­tai rin­ko­si lai­ky­ti bio­lo­gi­jos vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną.

Še­ši abi­tu­rien­tai pa­si­rin­ko už­sie­nio kal­bos (ru­sų) vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną. Nė vie­nas kan­di­da­tas ne­si­rin­ko už­sie­nio kal­bos (pran­cū­zų) ir už­sie­nio kal­bos (vo­kie­čių) vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų. Che­mi­jos (15) ir fi­zi­kos (29) vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų pa­si­rin­ki­mų skai­čius ma­žes­nis kaip praė­ju­siai­siais me­tais, geog­ra­fi­jos (60) ir in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (34) vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų pa­si­rin­ki­mų skai­čius di­des­nis nei praė­ju­siai­s me­tais.

Pri­va­lo­mą­jį lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­kyk­li­nį bran­dos eg­za­mi­ną lai­kys 112 kan­di­da­tų (2016 me­tais – 112). Iš mo­kyk­li­nių bran­dos eg­za­mi­nų po­pu­lia­riau­sias, kaip ir anks­tes­niai­s me­tais, tech­no­lo­gi­jų bran­dos eg­za­mi­nas, jį rin­ko­si 76 kan­di­da­tai (2016 me­tais – 70). Šiais me­tais 52 kan­di­da­tai (2016 me­tais – 64) rin­ko­si me­nų eg­za­mi­nus.

Šių me­tų pa­grin­di­nės se­si­jos vals­ty­bi­niai bran­dos eg­za­mi­nai pra­si­dė­jo ba­lan­džio mė­ne­sį už­sie­nio kal­bos VBE kal­bė­ji­mo da­li­mi. Vals­ty­bi­nis bran­dos eg­za­mi­nas – už­sie­nio kal­bos (ang­lų) – vyks ge­gu­žės 20 die­ną. Pag­rin­di­nės se­si­jos pa­sku­ti­nis vals­ty­bi­nis bran­dos eg­za­mi­nas – bio­lo­gi­ja – vyks bir­že­lio 19 die­ną.

Ra­jo­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus inf.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (11)

moteris,, 2017-05-14 21:22
o naktimis danguje juokiasi apvalus , riebus ir labai piktas mėnulis. Jo melsva šviesa perskrodžia ne tik motinėlę Žemelę , bet ir mūsų galvas... Taip nesinori miego...

laisvas, 2017-05-14 19:31
Negi anuometinių partkomų instruktoriams galvelės nulinko, kad jas reikia kelti ? Vai vai, ir kas galėjo pagalvoti ...

laisvas, 2017-05-14 16:32
Debilai kelia galvas...

laisvas, 2017-05-14 15:38
Ne tik sapnuojasi, bet dar ir bando komentaruose pezėti buvę partkomo instruktoriai, sekretoriai ir apie tokią a la karjerą svajoję...

laisvas, 2017-05-14 08:47
Tarybiniai laikai jau keli dešimtmečiai kaip praėję, komunistai debilams dar sapnuojasi.

laisvas, 2017-05-14 08:39
Lietuvoje PRIVALO būti VYKDOMI Lietuvos įstatymai. Žinoma, jei tai laisva NUO TARYBŲ STILIAUS MĄSTYMO šalis. Laisva ir nepriklausoma NUO BUVUSIŲ PARTKOMO INSTRUKTORIŲ PALIKIMO.

laisvas, 2017-05-14 06:05
Lietuvoje turėtų būti gerbiami Lietuvos įstatymai. Žinoma, jei tai, laisva šalis. Laisva ir nepriklausoma.

laisvas, 2017-05-13 22:55
Bespridielo bedugnė. Ką tik bobučių radijas pranešė, vištos atsisakė kas dieną po kiaušą dėti. Ir gaidį prisileidžia tik sočiai prilesusios. Mat joms alkanoms negalima. Norisi paklausti - ar prie Tarybų taip buvo ?

laisvas, 2017-05-13 20:21
Naglumo viršūnė. Ką tik per žinias rodė, žydų vaikai atsisakė šiandien laikyti valstybinius egzaminus. Mat jiems negalima šeštadieniais dirbti. Norisi paklausti, čia Lietuva, čia veikia Lietuvos įstatymai?

laisvas, 2017-05-13 20:18
Liūdna statistika rodo, kad pavojingiausias baldas - lova, nes jose daugiausia fiksuota mirčių. Mano atlikti tyrimai rodo, kad nuolatiniai mano pezėjimai Tarybų negrąžins.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 11

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 11
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />