(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Šauliai šaudė taikliai

2017 m. gegužės 17 d.

Ro­kiš­ky­je vy­ku­sia­me Lie­tu­vos jau­nių ir vai­kų čem­pio­na­te ma­žo ka­lib­ro gink­lais sėk­min­gai pa­si­ro­dė SM "Dubysa" mer­gi­nų ko­man­da (A. Ur­bo­nai­tė, G. Lu­ka­ša­vi­čiū­tė, V. Du­šen­ko ir K. Rač­kaus­kai­tė), ku­ri ta­po du­kart Lie­tu­vos čem­pio­nė­mis ko­man­di­nė­je įskai­to­je – šau­dy­mo gu­lo­mis ir šau­dy­mo iš tri­jų pa­dė­čių rung­ty­se. Jos net du kar­tus pa­ge­ri­no Lie­tu­vos šau­dy­mo spor­to są­jun­gos ko­man­di­nį re­kor­dą 829,0.

Vai­kų ko­man­di­nė­je įskai­to­je sėk­min­gai star­ta­vo V. Mi­ka­laus­kai­tė, iš­ko­vo­ju­si tre­čią­ją vie­tą.

As­me­ni­nė­je įskai­to­je čem­pio­niš­ką re­zul­ta­tą pa­sie­kė Lie­tu­vos jau­nių rink­ti­nės na­rė K. Rač­kaus­kai­tė. Tre­čią­ja vie­tą tarp ber­niu­kų iš­ko­vo­jo D. Deks­nys.

Šiuo me­tu ko­man­da in­ten­sy­viai ruo­šia­si Bal­ti­jos tau­rei bei jau­nių žai­dy­nėms, iš ku­rių tu­rė­tų taip pat grįž­ti ne tuš­čio­mis.

Man­tas Ba­kas, Šiau­lių „Ro­mu­vos“ pro­gim­na­zi­jos kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas, spor­to mo­kyk­los „Du­by­sa“ tre­ne­ris

As­me­ni­nė nuo­tr.

Lie­tu­vos jau­nių čem­pio­nė Kor­ne­li­ja Rač­kaus­kai­tė pa­si­ren­gu­si šū­viui.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas