(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Penkių šalių turnyre pelnė bronzą

2017 m. gegužės 17 d.
(Parengė Loreta Ripskytė)

Ge­gu­žės 12–14 die­no­mis Jo­na­vo­je vy­ku­sia­me 16-aja­me tarp­tau­ti­nia­me sta­lo te­ni­so tur­ny­re bu­vu­siems tre­ne­riams Va­le­ri­jui Mos­kov­kai ir Vio­le­tai Ši­mans­kie­nei at­min­ti jo­niš­kie­tis Ma­ri­jus Ju­čins­kas iš­ko­vo­jo tre­čią vie­tą.

Ma­ri­jus Ju­čins­kas run­gė­si tarp 35 var­žo­vų. Sa­vo po­gru­py­je jis įvei­kė vi­sus še­šis prie­ši­nin­kus, o fi­na­li­nia­me 16-uke pus­fi­na­ly­je pra­lai­mė­jo tik bū­si­mam nu­ga­lė­to­jui Gy­čiui Kne­ziui iš Pa­ne­vė­žio. Pas­ku­ti­nį ma­čą dėl tre­čios vie­tos su Ar­tio­mu Ku­naš­ko iš Gar­di­no Ma­ri­jus Ju­čins­kas su­žai­dė sėk­min­gai ir lai­mė­jo 3:0. Ant­rą vie­tą pel­nė Lu­kas La­ket­čen­ko iš Šal­či­nin­kų.

Ki­tiems jo­niš­kie­čiams se­kė­si pra­sčiau: Si­mo­na Rim­ke­vi­čiū­tė tarp 48 var­žo­vių užė­mė ket­vir­tą vie­tą. Ru­gi­lė Ul­py­tė ir Dei­vi­das Žvin­ga­la taip pat iš­ko­vo­jo po ke­le­tą per­ga­lių, bet to neuž­te­ko, kad pa­tek­ti į ly­de­rių 16-uką.

Tur­ny­re da­ly­va­vo dau­giau kaip 120 žai­dė­jų iš pen­kių vals­ty­bių: Bal­ta­ru­si­jos, Uk­rai­nos, Ru­si­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Ro­mual­do FRANC­KAI­ČIO al­bu­mo nuo­tr.

Ma­ri­jus Ju­čins­kas tarp­tau­ti­nia­me tur­ny­re bu­vo tre­čias, o Si­mo­na Rim­ke­vi­čiū­tė – ket­vir­ta.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas