(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Sportas

Medalius iškovojo visi kelmiškiai imtynininkai

2017 m. gegužės 17 d.

Šeš­ta­die­nį Vil­niaus "Tau­ro" spor­to mo­kyk­los sa­lė­je vy­ko tarp­tau­ti­nis lais­vų­jų im­ty­nių vai­kų, jau­nu­čių tur­ny­ras. Tur­ny­re jau­nie­ji spor­ti­nin­kai ko­vo­jo dvie­jo­se am­žiaus gru­pė­se: vai­kų, gi­mu­sių 2007-2009 me­tais ir jau­nu­čių, gi­mu­sių 2003-2006 me­tais.

Var­žy­bo­se da­ly­va­vo ke­tu­ri Kel­mės im­ty­ni­nin­kai, ir vi­si iš­ko­vo­jo pri­zi­nes vie­tas. Jau­nu­čių gru­pė­je, svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 47 ki­log­ra­mų Pau­lius Leš­čaus­kas pir­mo­je ko­vo­jo įvei­kė es­tą K. Su­ri­tį, pus­fi­na­ly­je už­tik­rin­tai nu­ga­lė­jo pa­grin­di­nį pa­sta­rų­jų ke­le­rių me­tų var­žo­vą vil­nie­tį Ro­nal­dą Ču­ži­no­vą. De­ja, fi­na­li­nė­je ko­vo­je Pau­lius ne­su­ge­bė­jo pa­si­prie­šin­ti ru­sui A. Je­go­ro­vui iš Ka­li­ning­ra­do. Kel­miš­kiui ati­te­ko si­dab­ro me­da­lis. Šio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je ko­vo­jo try­li­ka spor­ti­nin­kų.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 58 ki­log­ra­mų (6 da­ly­viai) ko­vo­jęs Ro­lan­das Dums­kis pus­fi­na­ly­je nu­ga­lė­jo vil­nie­tį Ar­ma­nį Bar­sa­mi­jan, bet fi­na­le nu­si­lei­do ru­sui S. Kuz­ni­ce­vui.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 54 ki­log­ra­mų Va­ka­ris Nurkuckis pir­mo­je ko­vo­je įvei­kė klai­pė­die­tį G. Ma­ly­še­vą, ket­virt­fi­na­ly­je – A. Ži­gal­ko­vą iš Vil­niaus, tik pus­fi­na­ly­je pra­lai­mė­jo lat­viui N. Peš­ko­vui. Ko­vo­je dėl tre­čio­sios vie­tos Va­ka­ris po at­kak­lios ko­vos įvei­kė ki­tą lat­vį S. Lu­ko­še­vi­čių ir iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį. Šio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je ko­vo­jo 11 spor­ti­nin­kų.

Vai­kų am­žiaus gru­pė­je, svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 32 ki­log­ra­mų ko­vo­jęs Ne­das Va­si­liaus­ki­s pir­mo­je ko­vo­je įvei­kė klai­pė­die­tį M. Ple­kų, bet ket­virt­fi­na­ly­je po at­kak­lios ko­vos nu­si­lei­do ru­sui J. Dvor­ni­ko­vui. Ru­sas, pa­te­kęs į fi­na­lą, su­tei­kė ga­li­my­bę kel­miš­kiui ko­vo­ti dėl bron­zos me­da­lio. Ne­das sa­vo šan­so ne­pa­lei­do ir pir­mo­je pa­guo­dos ko­vo­je leng­vai su­si­tvar­kė su T. Pu­žu iš Vil­ka­viš­kio, o ko­vo­je dėl tre­čio­sios vie­tos nu­ga­lė­jo ki­tą vil­ka­viš­kie­tį H. Ra­kaus­ką.

Tur­ny­re ko­vo­jo 170 da­ly­vių iš Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Ru­si­jos ir dau­ge­lio Lie­tu­vos mies­tų.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Ne­ri­jaus PE­LEC­KIO as­me­ni­nė nuo­tr.

Tarp­tau­ti­nia­me im­ty­nių tur­ny­re me­da­lius iš­ko­vo­jo vi­si ke­tu­ri ja­me da­ly­va­vę kel­miš­kiai. (Nuot­rau­ko­je – su tre­ne­riu Ne­ri­ju­mi Pe­lec­kiu).

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />