(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Pasveikinti metų geriausieji mokiniai

2017 m. gegužės 20 d.

Šiau­lių mies­to ge­riau­sie­ji mo­ki­niai ir jų mo­ky­to­jai tra­di­ciš­kai pa­gerb­ti ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą su­reng­to­je šven­tė­je, ku­ri vy­ko Šiau­lių are­nos kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ap­do­va­no­jo pa­dė­ko­mis mo­ki­nius, lai­mė­ju­sius pri­zi­nes vie­tas da­ly­ki­nė­se olim­pia­do­se, kon­kur­suo­se. Pa­dė­ko­ta ir mo­ky­to­jams, ir tė­vams.

Į šven­tę bu­vo pa­kvies­ti 42 mo­ki­niai, ta­pę ke­lių olim­pia­dų ar kon­kur­sų lai­mė­to­jais ar pri­zi­nin­kais.

Re­kor­di­nin­kė – Ūla Le­va­nai­ty­tė, „San­do­ros“ pro­gim­na­zi­jos aš­tun­to­kė, pel­niu­si še­šių olim­pia­dų lai­mė­ji­mus. Pir­mą­sias vie­tas ji lai­mė­jo geog­ra­fi­jos, lie­tu­vių kal­bos ir che­mi­jos olim­pia­do­se. Tre­čio­sios vie­tos pri­zi­nin­ke ta­po is­to­ri­jos, gam­tos moks­lų olim­pia­do­se bei Šiau­rės Lie­tu­vos in­teg­ruo­tų gam­tos moks­lų ir bio­lo­gi­jos olim­pia­do­je.

Ūlą olim­pia­doms ren­gė mo­ky­to­jai An­ge­lė Mar­cin­ke­vi­čie­nė, Ri­ma Luns­kie­nė ir Vy­gan­tas Kruo­pis. Šven­tė­je ap­do­va­no­ti iš vi­so 22 mo­ky­to­jai.

2016-2017 moks­lo me­tais mies­to da­ly­ki­nių olim­pia­dų ir kon­kur­sų nu­ga­lė­to­jais ta­po iš vi­so 225 mo­ki­niai. Šiuos ga­bius mo­ki­nius pa­ren­gė 182 mo­ky­to­jai.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Sa­vi­val­dy­bės nuo­tr.

Olim­pia­dų re­kor­di­nin­kė – Ūla Le­va­nai­ty­tė, lai­mė­ju­si pir­mą­sias vie­tas tri­jo­se da­ly­ki­nė­se olim­pia­do­se, o dar tri­jo­se ta­po tre­čio­sios vie­tos pri­zi­nin­ke.

Dienos populiariausi

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas