(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

Tarptautinė vaikų knygos diena Užvenčio bibliotekoje

2017 m. balandžio 15 d.

Už­ven­čio bib­lio­te­ko­je, kar­tu su Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jos so­cia­li­ne pe­da­go­ge Da­lia Or­la­kie­ne, pa­mi­nė­ta Tarp­tau­ti­nė vai­kų kny­gos die­na, ku­ri šven­čia­ma kar­tu su pa­sa­kų kū­rė­jo Han­so Kris­ti­ja­no An­der­se­no (1805–1875) gim­ta­die­niu – ba­lan­džio 2-ąją. Šią die­ną dau­gy­bė­je ša­lių vyks­ta vai­kų ir jau­ni­mo li­te­ra­tū­ros sa­vai­tės, ren­gia­mi kon­kur­sai, pa­ro­dos, kon­fe­ren­ci­jos, skir­tos ge­riau­sioms pa­sau­lio vai­kiš­koms kny­goms.

Už­ven­čio bib­lio­te­ko­je su­reng­ta ak­ci­ja „Skir­tu­kas mėgs­ta­miau­siai (my­li­miau­siai) kny­gai“.

Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jos vy­res­nio­ji so­cia­li­nė pe­da­go­gė Da­lia Or­la­kie­nė, mo­ki­nės ir bib­lio­te­ki­nin­kė Re­gi­na Kar­pie­nė su­kū­rė 85 skir­tu­kus, ku­riais bu­vo pa­puoš­tos net 85 bib­lio­te­ko­je esan­čios kny­gos.

Bib­lio­te­kos lan­ky­to­jai ga­li su­si­pa­žin­ti ir su D. Or­la­kie­nės kny­gų skir­tu­kų pa­ro­da.

„Kel­mės kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />