(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Tarptautinė vaikų knygos diena Užvenčio bibliotekoje

2017 m. balandžio 15 d.

Už­ven­čio bib­lio­te­ko­je, kar­tu su Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jos so­cia­li­ne pe­da­go­ge Da­lia Or­la­kie­ne, pa­mi­nė­ta Tarp­tau­ti­nė vai­kų kny­gos die­na, ku­ri šven­čia­ma kar­tu su pa­sa­kų kū­rė­jo Han­so Kris­ti­ja­no An­der­se­no (1805–1875) gim­ta­die­niu – ba­lan­džio 2-ąją. Šią die­ną dau­gy­bė­je ša­lių vyks­ta vai­kų ir jau­ni­mo li­te­ra­tū­ros sa­vai­tės, ren­gia­mi kon­kur­sai, pa­ro­dos, kon­fe­ren­ci­jos, skir­tos ge­riau­sioms pa­sau­lio vai­kiš­koms kny­goms.

Už­ven­čio bib­lio­te­ko­je su­reng­ta ak­ci­ja „Skir­tu­kas mėgs­ta­miau­siai (my­li­miau­siai) kny­gai“.

Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jos vy­res­nio­ji so­cia­li­nė pe­da­go­gė Da­lia Or­la­kie­nė, mo­ki­nės ir bib­lio­te­ki­nin­kė Re­gi­na Kar­pie­nė su­kū­rė 85 skir­tu­kus, ku­riais bu­vo pa­puoš­tos net 85 bib­lio­te­ko­je esan­čios kny­gos.

Bib­lio­te­kos lan­ky­to­jai ga­li su­si­pa­žin­ti ir su D. Or­la­kie­nės kny­gų skir­tu­kų pa­ro­da.

„Kel­mės kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas