(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

Iš įvykių suvestinės

2017 m. balandžio 15 d.

Din­gu­sio­ji ras­ta ne­gy­va

Pir­ma­die­nį, 16 va­lan­dų 55 mi­nu­tės, Kra­žių se­niū­ni­jos Vis­gau­dų kai­me, pa­si­tel­kus sraig­tas­par­nį, van­de­ny­je ras­tas mo­ters (gi­mu­si 1959 me­tais) kū­nas be ste­bi­mų išo­ri­nių smur­to žy­mių. Mo­te­ris bu­vo din­gu­si nuo ba­lan­džio 2 die­nos, kai išė­jo iš na­mų ir ne­grį­žo.

El­gė­si įžū­liai vie­šo­je vie­to­je

Mai­ro­niuo­se, vie­šo­je vie­to­je elg­da­mie­si įžū­liai, ne­nus­ta­ty­ti as­me­nys iš­ro­vė ir su­lau­žė kry­žius, nu­lau­žė pa­vė­si­nės len­te­les, pa­vė­si­nė­je pri­mė­tė ci­ga­re­čių nuo­rū­kų bei traš­ku­čių pa­ke­lį, iš­try­pė gė­ly­ną.

Smur­ta­vo prieš su­gy­ven­ti­nę

Ant­ra­die­nį, apie 19 va­lan­dą 30 mi­nu­čių, Ty­tu­vė­nuo­se, na­muo­se, ne­blai­vus (nu­sta­ty­tas 1,46 pro­mi­lės gir­tu­mas) vy­ras (gi­męs 1964 me­tais) kumš­čiu tren­kė su­gy­ven­ti­nei (gi­mu­si 1971 me­tais) į gal­vą bei įspy­rė jai į šo­ną, taip su­kel­da­mas fi­zi­nį skaus­mą.

Ne­gy­vas na­muo­se

Ba­lan­džio 12 die­ną, 15 va­lan­dų 44 mi­nu­tės, Už­ven­čio se­niū­ni­jos Šlum­pių kai­me, na­muo­se ras­tas vy­ro (gi­męs 1937 me­tais) kū­nas be ste­bi­mų išo­ri­nių smur­to žy­mių.

Mi­rė gai­vi­na­mas li­go­ni­nė­je

Tre­čia­die­nį, apie 18 va­lan­dą 47 mi­nu­tės, Kel­mė­je, Nep­rik­lau­so­my­bės gat­vė­je, ties pa­sta­tu nr. 37, ras­tas gu­lin­tis ant že­mės vy­ras (gi­męs 1971 me­tais, gy­ve­nan­tis Kel­mė­je), ku­rį grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos eki­pa­žas pri­sta­tė į Kel­mės li­go­ni­nės priė­mi­mo sky­rių. Vy­ras bu­vo gai­vi­na­mas, ta­čiau li­go­ni­nė­je mi­rė. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas mir­ties prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti.

Pa­žin­čių po­rta­le – tik­ro­vės nea­ti­tin­kan­ti in­for­ma­ci­ja

Ba­lan­džio 12 die­ną gau­tas pa­reiš­ki­mas, kad in­ter­ne­ti­nia­me pa­žin­čių po­rta­le pa­tal­pin­ta tik­ro­vės nea­ti­tin­kan­ti in­for­ma­ci­ja apie mo­te­rį (gi­mu­si 1959 me­tais, gy­ve­na Kel­mės ra­jo­ne). Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Pa­reng­ta pa­gal Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to inf.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />