(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Linkuvoje – tradicinė Velykų mugė

2017 m. balandžio 14 d.

Sek­ma­die­nį Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­re vy­ko tra­di­ci­nė, ket­vir­to­ji Ve­ly­kų mu­gė.

Jo­je sa­vo dir­bi­niais pre­kia­vo Lin­ku­vos so­cia­li­nės glo­bos na­mų, Lin­ku­vos so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mų at­sto­vai, pa­vie­niai lin­ku­vie­čiai bei mies­to sve­čiai.

Mu­gės lan­ky­to­jai ga­lė­jo įsi­gy­ti py­ra­gų, pa­veiks­lų, ke­ra­mi­kos, me­di­nių šaukš­tų, ko­čė­lų bei ki­tų vir­tu­vės įran­kių, pin­tų krep­še­lių, pa­dėk­liu­kų, pa­puo­ša­lų, dir­bi­nių iš odos, vil­nos.

„Į mu­gę kvie­tė­me tuos lin­ku­vie­čius, ku­rie, ži­no­jo­me, na­muo­se ku­ria ką gra­žaus. Tai – pro­ga vie­niems par­duo­ti, o ki­tiems įsi­gy­ti mie­lų, bui­tį puo­šian­čių ar do­va­noms tin­ka­mų daik­tų“, – sa­kė mu­gės or­ga­ni­za­to­rė, Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ro dai­li­nin­kė Rū­ta Va­lio­nie­nė.

Spe­cia­lis­tė džiau­gė­si, kad mu­gė ta­po sti­mu­lu kai ku­riems gra­žia­dar­biams vėl im­tis kū­ry­bos. An­tai gal aš­tuo­ne­tą me­tų tep­tu­kų ne­lie­tęs lin­ku­vie­tis Sau­lius Bal­čiū­nas (anks­čiau ra­jo­ne ži­no­tas sa­vo ta­py­ba) at­ne­šė ką tik su­kur­tų pa­veiks­lų, pa­trau­ku­sių lan­ky­to­jų dė­me­sį.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Rū­tos VA­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.

Ve­ly­ki­nė­je mu­gė­je pre­kia­vo lin­ku­vie­čiai ir mies­to sve­čiai.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (1)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (2)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas