(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Paskutinis

Dienos receptas

2017 m. balandžio 21 d.

Šiau­lie­tis Al­gi­man­tas SA­VIC­KIS, žur­na­lis­tas, sen­jo­ras, da­li­ja­si sa­vo pus­ry­čių re­cep­tu. Jis sa­ko, jog prieš ku­rį lai­ką vi­siš­kai at­si­sa­kė kiau­lie­nos, iš mė­sos val­go tik paukš­tie­ną, mėgs­ta žu­vį, dar­žo­ves, vai­sius. „Ir pa­ju­tau, kad pui­kiai jau­čiuo­si“, – tei­gia Al­gi­man­tas. Pus­ry­čiams jis ski­ria di­džiąją da­lį die­nos val­gio ra­cio­no.

Rei­kės: žu­vies, o prie jos gar­ny­rui – vie­no ar pu­sės obuo­lio, jei­gu di­des­nis, vie­no ar dvie­jų po­mi­do­rų, čes­na­ko skil­te­lės, svo­gū­no, ri­di­kė­lių, šaukš­to iš­lukš­ten­tų sau­lėg­rą­žų sėk­lų, alie­jaus.

Pa­si­da­ry­ki­te sa­lo­tas ir val­gy­ki­te su vir­tos ar kep­tos žu­vies ga­ba­lė­liu ir juo­da duo­na.

„Aš mėgs­tu men­kę. Per­ku ją tik švie­žią, nu­va­lau, nu­pjau­nu gal­vą ir ver­du pa­sū­dy­ta­me van­de­ny­je su pi­pi­rais apie 15–20 mi­nu­čių ar­ba ke­pu“, – sa­ko sen­jo­ras.

Ska­naus!

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas