(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Paskutinis

Kepta silkė

2017 m. balandžio 20 d.

Pak­ruo­jie­tė žmo­nių su ne­ga­lia šei­mų klu­bo „Op­ti­mis­tai“ pir­mi­nin­kė Ge­no­vai­tė LA­GI­NAUS­KIE­NĖ sil­kę pa­ga­mi­na taip, kad ją mie­lai val­go net jos ne­mėgs­tan­tys. Vi­suo­me­ni­nin­kė da­li­ja­si re­cep­tu su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Rei­kės: 400 gra­mų sil­kės (ge­riau­sia kuo na­tū­ra­les­nės, su gal­vo­mis), 4 svo­gū­nų, 100 gra­mų ra­zi­nų, 2 šaukš­tų alie­jaus, šaukš­te­lio ci­na­mo­no, žiups­ne­lio cuk­raus.

Iš­da­ri­nė­tos ir ga­ba­lė­liais su­pjaus­ty­tos sil­kės sluoks­nis su­de­da­mas į gi­les­nę kep­tu­vę. Ant vir­šaus de­da­mas sluoks­nis žie­de­liais pjaus­ty­tų svo­gū­nų, ant jų – sluoks­nis ra­zi­nų. Taip su­sluoks­niuo­ja­ma vi­sa sil­kė. Vir­šu­ti­nis sluoks­nis tu­ri bū­ti svo­gū­nų ir ra­zi­nų. Ant jų be­ria­mas ci­na­mo­nas bei cuk­rus, už­pi­la­ma alie­jaus.

Kep­tu­vė už­den­gia­ma dang­čiu. Ke­pa­ma ant ne­di­de­lės ug­nies apie 30 mi­nu­čių – nea­ti­den­giant ir ne­mai­šant. Ge­riau­siai tin­ka stik­li­nis dang­tis, pro ku­rį ma­ty­ti, ka­da iš­ke­pa (pa­gels­ta) svo­gū­nai.

Val­go­ma karš­ta su bul­vė­mis, mėgs­ta­mo­mis dar­žo­vė­mis.

G. La­gi­naus­kie­nė sa­ko, kad šis pa­tie­ka­las ska­nus ir at­vė­sęs.

Ska­naus!

Ja­ni­nos ŠA­PAR­NIE­NĖS nuo­tr.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />