(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pirmas puslapis

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.

Va­kar fes­ti­va­lio „Re­sur­re­xit“ di­dy­sis kon­cer­tas, ku­ria­me tu­rė­jo skam­bė­ti įspū­din­ga S.D. Sandst­rom ora­to­ri­ja „Me­si­jas“, žlu­go.

Kū­ri­nį tu­rė­jo at­lik­ti trys pro­fe­sio­na­lūs cho­rai – „Po­li­fo­ni­ja“, „Vil­nius“ ir Lat­vi­jos vals­ty­bi­nis cho­ras „Lat­vi­ja“, taip pat Lie­po­jos sim­fo­ni­nis or­kest­ras. Di­ri­guo­ti at­vy­ko gar­sus lat­vių di­ri­gen­tas Ma­ris Sir­mais.

Ta­čiau Lie­po­jos or­kest­ras at­si­sa­kė gro­ti Šv. Pet­ro ir Pau­liaus ka­ted­ro­je, nes pa­gal jų su­tar­tį su pro­fsą­jun­ga mu­zi­kuo­ti ga­li, kai pa­tal­po­se yra ne ma­žiau kaip 18 laips­nių ši­lu­mos. At­vy­kę pa­ma­ta­vo tem­pe­ra­tū­rą – bu­vo tik 15,5 laips­nio – sė­do į au­to­bu­są ir iš­va­žia­vo.

„Mū­sų nė nein­for­ma­vo, kad jų nė­ra, su­ži­no­jo­me, tik kai nei­šė­jo gro­ti“, – sa­kė „Šiau­lių kraš­tui“ kon­cer­ti­nės įstai­gos „Po­li­fo­ni­ja“ va­do­vė Ni­jo­lė Sai­mi­nin­kie­nė.

Jos tei­gi­mu, Ka­ted­ra šil­dy­ta nuo pat ry­to, pa­si­kvies­ti į pa­gal­bą Ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­riai su šil­dy­mo įran­ga. Ta­čiau, kol sa­lė iki kon­cer­to įšils, or­kest­ras nė ne­lau­kė.

„Kon­cer­tas įvy­ko – tik ne tas“, – sa­kė N. Sai­mi­nin­kie­nė.

Pub­li­ka plo­jo li­ku­siems dai­nuo­ti vi­siems trims cho­rams. „Vil­nius“ ir „Po­li­fo­ni­ja“ at­li­ko ir bend­rą kū­ri­nį, o „Lat­vi­ja“, di­ri­guo­jant maest­ro M. Sir­mais, aka­pe­la at­li­ko ir vie­ną da­lį iš ora­to­ri­jos „Me­si­jas“. So­lo dai­na­vo Lat­vi­jos na­cio­na­li­nės ope­ros so­lis­tė Eli­na Šim­kus.

Vi­si koncerto dalyviai, šo­ki­ruo­ti or­kest­ro poel­gio, at­si­sa­kė ho­no­ra­ro už kon­cer­tą.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Fes­ti­va­lio klau­sy­to­jai neiš­gir­do gro­jant Lie­po­jos sim­fo­ni­nio or­kest­ro ir įspū­din­gos ora­to­ri­jos.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (32)

roy, 2017-04-26 01:01
Mūsų grupė gimė po daug prašo gyventojų iš bankų spaudai kredito paraiškų
Esame atviri mūsų pagalba atneš visų rūšių žmonių, gyvenančių Europoje baigiant finansinių problemų pirkti namą, automobilį; kūrimas verslo; valdant skolą, ir tt, mūsų greitis yra nuo 2 iki 3% priklausomai nuo prašoma suma (10.000.000 € 2000 €), mes neturime exigons prieš suteikiant paskolą mes tiesiog norėjome būti tikri, garantijos gera valia iš klientų.
Daugiau informacijos čia yra mūsų elektroninio pašto adresą: roy.renne1@gmail.com

Miss R0Y

diržas, 2017-04-22 16:19
gaila, kad bažnyčia nėra pavaldi savivaldybei, nes Visockas tuoj pat atleistų Jo Ekselenciją Bartulį. Arba nubėgtų į prokuratūrą pastukalinti. Ai tiesa, vis tiek ras atpirkimo ožką ir nutarkuos ką nors iš Kultūros skyriaus.

Taip, 2017-04-22 07:27
įpratome daug ką daryti bele kaip, bet civilizuotoje valstybėje taip nesielgiama, žmonės gerbiami. Tarp kitko Latvijoje bažnyčios yra gerai šildomos, todėl latviai net nesuprato situacijos.

palaikau, 2017-04-22 00:10
pritariu latviams,teisingai pasielgė. Viena- yra sėdėti ir klausyti arba dainuoti,ir kas kita apsirengus striukę groti ir dar pirštus šaltyje " krutinti". Ne kartą teko groti žiauriai šaltose bažnyčiose,be jokių honorarų,Po tokių koncertų daug atlikėjų susirgdavo.Po šito įvykio gal ,pagaliau, bus pagalvota ir apie muzikantus.

Išvada, 2017-04-21 22:46
Broliai latviai dėl savo subtilaus reikalavimo ( pagrįsto profsąjungos įstatymu ) tikrai galėjo iš anksto perspėti koncerto Šiauliuose organizatorius. Deja, jie visais požiūriais pasielgė iššaukiančiai ir šiurkščiai. Aišku, jog mes visi, net tarptautiniu mastu, esme linkę elgtis vieni su kitais arogantiškai. Tai degraduojančios žmonijos požymis. O gal čia skirtumų tarp katalikybės ir protestantizmo pasireiškimas ? Visgi tokio elgesio priežastis - visur įsitvirtinę TVIRTO VERSLUMO principai, netgi ŠVENTOVĖJE, kurioje turėtų reikštis tik TVIRTAS TIKĖJIMAS. Atgailaukime ir pasimelskime. Ir už tuos, kurie imsis pasmerkti ir kažką nubausti, atleisti , pažeminti. Atleidimas yra dar žemiau už pažeminimą, nes nesuteikia jokio darbo.

Alai ir Jurgai, 2017-04-21 21:41
Reikia pamanyti, kad tik vieninetelė "darbietė" tesugebėjo sukviesti tarptautinio lygio atlikėjus, iki jos nė vieno garsaus atlikėjo ar kolekytyvo festivalyje nebuvo ?! Ir dar, skaitykit atidžiau straipsnį tautiečiai, kuriame rašoma, kad orkestras buvo sudaręs ir sutaręs dėl savo darbo sąlygų su profsąjunga, o ne su festivalio organizatoriais. o organizatoriai ne su profsąjunga buvo sutarusi, o su orkestru.

Kristina, 2017-04-21 17:30
Rimtas signalas, kad nebebus taip kaip anksčiau. Kad reikia įsiklausyti į užuominas, kad žmonės vis labiau jaučia savo vertę ir post sovietinėse šalyse. Ir aš esu grojus to festivalio renginyje (su spec. pirštinėm, nes buvo baisiai šalta) tada galvojau, kad atlieku misiją žiūrovui nes ir honoraras buvo iš draugystės :) bet dabar, kada peržvelgiu nuotraukas, tai keistai atrodo :) Tada buvo kiti organizatoriai. Bet pas mus dažnai juk, kol neįvyksta koks incidentas, tol žiūrima pro pirštus. Buvo galima numanyti, kad ateis tokia diena... nuoširdžiai gaila visų ir organizatorių, ir atlikėjų (nemanau kad ir jiems buvo geras jausmas). Signalas toks, kad nebėra nereikšmingų dalykų, viskas darosi reikšminga ir reikia empatijos visur ir visada :)

Alai, 2017-04-21 17:00
O "darbietė" tai savo kūno šiluma katedrą prišildžiusi būtų. Savo dvasios šviesa apšvietusi.

Jurga, 2017-04-21 16:38
Lietuvi, manau pats laikas pripažinti, kad ,, lietuvis visą dieną...."kadangi net įšildyti katedros,kaip buvo numatyta sutartyje nesugebam.

buvau ir mačiau, 2017-04-21 16:37
Čia visiems erdvė apmąstymams. Giliai apmąstyti, kas įvyko. Neskubėkite ko nors kaltinti ar teisti.Nesmagu buvo stebėti tą nejaukią situaciją. Taip neturėtų būti.O įvyko.
Kitą kartą rengiant tokio lygio festivalius viską reikia detaliai, iki smulkmenų aptarti.Iki pačių mažiausių smulkmenų suderinti ir išsiaiškinti. Tai yra labai svarbu.Dabar pasikeitė atlikėjų reikalavimai ir įnoriai.
2.Kodėl choristams nebuvo šalta bažnyčioje?
3.Kodėl Liepojos simfoninis orkestras neatsižvelgė į realią situaciją, savaip pažemino ir įžeidė tris valstybinius chorus, kurie stovėjo jau pasiruošę koncertuoti?

Nejauku, kad taip įvyko.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 32

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 32
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />