(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Sėkmė karatė varžybose

2017 m. balandžio 21 d.

Jūr­ma­lo­je (Lat­vi­ja) pa­gal olim­pi­nės ka­ra­tė tai­syk­les vy­ko var­žy­bos „Grand Prix Jūr­ma­la-2017“. Jo­se da­ly­va­vo 300 spor­ti­nin­kų iš Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Lie­tu­vos, Suo­mi­jos, Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos ir Vo­kie­ti­jos.

Šiau­lių spor­to klu­bui „Bal­ta­sis tig­ras“ at­sto­va­vo 11 spor­ti­nin­kų, ku­rie iš­ko­vo­jo 7 me­da­lių komp­lek­tus, ir iš 45 da­ly­va­vu­sių klu­bų užė­mė šeš­tą­ją vie­tą.

Lu­kas Vi­lei­kis 10–11 me­tų am­žiaus gru­pė­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je per 42 ki­log­ra­mus ku­mi­tė rung­ty­je fi­na­le iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą.

Gab­rie­lė Gen­čaus­ky­tė 14–15 me­tų gru­pė­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je per 54 kg ku­mi­tė rung­ty­je taip pat iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą.

Ma­rius Ar­li­ke­vi­čius suau­gu­sių­jų gru­pė­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 84 kg ku­mi­tė rung­ty­je lai­mė­jo ant­rą­ją vie­tą.

To­mas Bal­čius 16–17 me­tų gru­pė­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 68 kg ku­mi­tė rung­ty­je pa­si­da­bi­no tre­čio­sios vie­tos me­da­liu. To­mas da­ly­va­vo šios am­žiaus gru­pės ab­so­liu­taus svo­rio ku­mi­tė rung­ty­je, ku­rio­je iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą. Ma­tas Žy­man­tas to­je pa­čio­je am­žiaus gru­pė­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 76 kg ku­mi­tė rung­ty­je taip pat bu­vo tre­čias.

Dei­man­tas Jur­gu­ta­vi­čius tre­čią­ją vie­tą lai­mė­jo 14–15 me­tų gru­pė­je ka­ta rung­ty­je.

Var­žy­bo­se tei­sė­ja­vo tarp­tau­ti­nė ka­te­go­ri­jos tei­sė­ja šiau­lie­tė Ei­man­tė Šal­tu­py­tė.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Klu­bo „Bal­ta­sis tig­ras“ nuo­tr.

Spor­to klu­bo „Bal­ta­sis tig­ras“ ko­man­da: (pir­mo­je ei­lė­je iš kai­rės) tre­ne­ris Egi­di­jus Dak­nys, Dei­man­tas Jur­gu­ta­vi­čius, Gab­rie­lė Gen­čaus­ky­tė, Lu­kas Vi­lei­kis, (ant­ro­je ei­lė­je) To­mas Bal­čius, Ma­tas Žy­man­tas, Ma­rius Ar­li­ke­vi­čius ir tei­sė­ja Ei­man­tė Šal­tu­py­tė iš Jūr­ma­los grį­žo su lai­mė­ji­mais ir ge­rais įspū­džiais.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (1)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas