(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Boksininkas laimėjo aukso medalį

2017 m. balandžio 20 d.

Kau­no ra­jo­ne įvy­ku­sia­me Lie­tu­vos jau­nių (15-16 me­tų) bok­so čem­pio­na­te auk­so me­da­lį lai­mė­jo Nau­jo­sios Ak­me­nės „Sau­lė­te­kio“ pro­gim­na­zi­jos aš­tun­to­kas Li­nas Kve­da­ras (svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 80 ki­log­ra­mų).

Ak­me­niš­kis pir­mą­jį var­žo­vą D. Nor­kų iš Klai­pė­dos du kar­tus pa­siun­tė į nok­dau­ną ir bu­vo pri­pa­žin­tas nu­ga­lė­to­ju.

L. Kve­da­ras ko­vo­je su Pas­va­lio at­sto­vu K. Zi­niu do­mi­na­vo vi­sus tris raun­dus, o ga­liau­siai stip­riu smū­giu į pil­vą pa­siun­tė var­žo­vą į nok­dau­ną.

Fi­na­le ak­me­niš­kis vėl po nok­dau­no įvei­kė M. Kaz­laus­ką iš Kau­no.

Lie­tu­vos čem­pio­nu Ak­me­nės ra­jo­no bok­si­nin­kas ta­po maž­daug po dvi­de­šim­ties me­tų per­trau­kos.

Auk­so me­da­liu už L. Kve­da­ro pa­ruo­ši­mą ap­do­va­no­tas ir jo mo­ky­to­jas Man­tas Ma­čius.

Lie­tu­vos čem­pio­nas įgi­jo tei­sę var­žy­tis ru­de­nį Bul­ga­ri­jo­je vyk­sian­čia­me Eu­ro­pos jau­nių bok­so čem­pio­na­te.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

As­me­ni­nė nuo­tr.

Lie­tu­vos jau­nių bok­so čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­ju ta­pu­sį Ak­me­nės ra­jo­no spor­to cent­ro at­sto­vą Li­ną Kve­da­rą ir jo mo­ky­to­ją Man­tą Ma­čių auk­so me­da­liais ap­do­va­no­jo Eu­ro­pos bok­so čem­pio­no Ei­man­to Sta­nio­nio tre­ne­ris Vi­das Bru­žas.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas