(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Įvykiai, aktualijos

Į miesto vicemerus eina J. Sartauskas

2017 m. balandžio 15 d.

Šiau­lių mies­to ta­ry­bai bus tei­kia­ma so­cial­de­mok­ra­to Jus­ti­no Sar­taus­ko, praė­ju­sios ka­den­ci­jos me­ro, kan­di­da­tū­ra į ant­ro­jo vi­ce­me­ro po­stą.

Ba­lan­džio 20 die­nos Ta­ry­bos po­sė­džio dar­bot­var­kė­je apie tai yra pa­skelb­ta. J. Sar­taus­ko kan­di­da­tū­rą iš­kė­lė So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja, tei­kia Ta­ry­bai me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas.

„Šiau­lių kraš­to“ ži­nio­mis, iš ki­tų frak­ci­jų dar Dar­bo frak­ci­ja tei­kė ofi­cia­lų siū­ly­mą vi­ce­me­re skir­ti frak­ci­jos ly­de­rę Dan­guo­lę Mar­tin­kie­nę. Bet jos kan­di­da­tū­ra nė­ra tei­kia­ma Ta­ry­bai svars­ty­ti.

„Mū­sų frak­ci­ja tei­ki­mą me­rui tei­kė tre­čia­die­nį, pa­sku­ti­nę die­ną, kai dar bu­vo ga­li­ma jį teik­ti ir įtrauk­ti į po­sė­džio dar­bot­var­kę, – sa­kė „Šiau­lių kraš­tui“ pa­ti D. Mar­tin­kie­nė. – Ko­dėl ma­no kan­di­da­tū­ra ne­tei­kia­ma? Me­ro rei­kė­tų klaus­ti. Tei­kia J. Sar­taus­ko kan­di­da­tū­rą, nes gal ma­no, kad da­bar taip rei­kia.“

Dar­bo par­ti­jos dvi at­sto­vės per po­li­ti­nę kri­zę pe­rė­jo į me­ro se­kė­jų sto­vyk­lą. Už pa­lai­ky­mą ta­da A. Vi­soc­kas ban­dė teik­ti D. Mar­tin­kie­nės kan­di­da­tū­rą į lais­vą ant­ro­jo vi­ce­me­ro po­stą, bet Ta­ry­ba jos ne­pa­lai­kė.

J. Sar­taus­kas taip pat ant­rą kar­tą ban­do­mas siū­ly­ti į vi­ce­me­rus. Pir­mą kar­tą jį, kaip sa­vo kan­di­da­tą, bu­vo įvar­di­ju­si nau­jo­ji Ta­ry­bos dau­gu­ma. Me­ras nau­jo­sios dau­gu­mos ne­pri­pa­ži­no ir į jos dek­la­ra­ci­jas ne­rea­ga­vo.

Da­bar ta dau­gu­ma yra iši­ru­si, o vie­toj jos yra įsi­var­di­ju­si „ne­for­ma­li dau­gu­ma“. Ji de­ri­na po­zi­ci­jas at­ski­rais klau­si­mais. Bet bend­ra po­zi­ci­ja dėl J. Sar­taus­ko kan­di­da­tū­ros į vi­ce­me­rus, „Šiau­lių kraš­to“ ži­nio­mis, ne­bu­vo de­rin­ta.

Jei­gu J. Sar­taus­kas bus pa­skir­tas, abu mies­to vi­ce­me­rai bus so­cial­de­mok­ra­tai.

Ta­čiau vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius, skir­tin­gai nei vi­sa So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja, nuo pat ka­den­ci­jos pra­džios yra A. Vi­soc­ko se­kė­jų sto­vyk­lo­je.

Už tai par­ti­jos mies­to sky­rius jį pa­ša­li­no iš par­ti­jos na­rių. Bet ga­lu­ti­nį spren­di­mą dar tu­ri priim­ti So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos ta­ry­ba.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (32)

biūdj čeloviekom, 2017-04-18 17:36
Artūrai, būk vyras atsistatydink, nebejuokink svieto.

to Gaila, 2017-04-18 10:40
Is dalies sutinku. Gaila, kad Visockas yra toks pat sisteminis zmogus, kaip ir tie vadinamieji seni politikos vilkai. O nesutinku, kad Visockui galejo padeti ar padejo Griskevicius. Ka Griskevicius gali padeti? Ranka ant peties? Pats laikosi isikabines savo posto uz "marytes plauko".

Gaila, 2017-04-18 10:14
Kad visockis taip prilipo prie savo kedes, kad noredamas ja issaugot , pamina visus principus ir padoruma. Paaukojo Bivaini, paaukos ir ji palaikiusi Griskeviciu , kaip ir kitus, kurie ji reme ir padejo jam

jurgis, 2017-04-18 06:07
Ar ne laikas Sartauskui keliauti dirbti į verslą. Per privatizaciją būdamas komisijos pirmininku ir miesto valdyme yra padaręs būdamas meru ir administracijos direktoriumi - negi dar nepakanka. Laikas būtų pradėti rimtą darbą bet ne tik politikuoti - labia jau atsibodo.

antanas, 2017-04-17 22:45
Logiškas sprendimas. J.Sartauskas būtų Tarybos stabilumo garantas. Baigtusi visos priešpriešos, kurios miestui labai kenkia.
J.Sartauskas, kuris savivaldybėje jau dirbo per 20 metų, nėra pradžiamokslis naujokas bei pastumdėlis.
J.Sartauskas už D.Griškevičių gavo rinkėjų balsų daugiau nei 350. Didelė dalis rinkėjų J.Sartauską palaiko.
D.Griškevišius nėra socdemas, jis tik vaidina socdemą apsimetėlį, nes jo veikla nukreipta prieš partijos skyriaus veiklą?

Gal reikia?, 2017-04-17 20:12
Sunku jiems be darbo. Penki vaikai, gal kai kurie su paskolomis bankuose? Kiek ta Sartauskienė beuždirba? Ir iš viso: mes nieko nežinom iš ko dabar pragyvena Sartauskas? Gal jis kokį nors styginį transportą į Kryžių kalną konstruoja?

Pasirode, 2017-04-17 15:54
Kad mire drakonas- gime drakonas! Kur naujo mero visi principai? Kad issaugotu kede- ir Sartauskas jau gerai! O taip neseniai ji ir jo frakcija vadino komunistais

visiocui, 2017-04-17 14:13
tai prapylei fotografe?

Socdeminis stagnatorius, 2017-04-17 13:22
J.Sartauskas ateina į vicemerus - ir tada miestas vėl važiuoja visu greičiu atgal į 20 amžių.

besmegenis, 2017-04-17 11:02
gal Justinas Artūrui pridės smegenų?

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 32

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 32
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />