(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

„Akmenės cementas“ turnyrą baigė ketvirtfinalyje

2017 m. kovo 14 d.
Edverdas DIRVONIS

Na­tu­ral Phar­ma­ceu­ti­cals-Re­gio­nų krep­ši­nio ly­go­je rung­ty­niau­jan­tis Ak­me­nės SCKK-„Ak­me­nės ce­men­tas“ pa­sie­kė ket­virt­fi­na­lį. Šia­me eta­pe rung­ty­nės jam su­si­klos­tė ne­sėk­min­gai.

kursenai@skrastas.lt

Ak­me­nės SCKK-„Ak­me­nės ce­men­to“ var­žo­vė ket­virt­fi­na­ly­je – Kau­no ra­jo­no „Ome­ga“. Ji re­gu­lia­ria­ja­me var­žy­bų se­zo­ne užė­mė ket­vir­tą­ją vie­tą, to­dėl į šį eta­pą pa­te­ko iš­kart, ap­len­ku­si aš­tunt­fi­na­lį. Pir­mo­sios rung­ty­nės vy­ko penk­ta­die­nį Rin­gau­duo­se.

Pir­mą­jį kė­li­nį 10 taš­kų skir­tu­mu lai­mė­jo „Ome­ga“. Ak­me­nės ko­man­dai vis te­ko vy­tis var­žo­vus. Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je li­kus žais­ti pu­sant­ros mi­nu­tės, Jus­tas Ja­nu­lis to­li­mu me­ti­mu re­zul­ta­tą iš­ly­gi­no, bet ne­tru­kus vėl pir­ma­vo aikš­tės šei­mi­nin­kai. Jie per­sva­rą ypač pa­di­di­no pa­sku­ti­nia­me kė­li­ny­je.

„Ome­ga“ lai­mė­jo re­zul­ta­tu 87:66 (19:9, 17:23, 19:17, 32:17). Mar­ty­nas Val­ters pel­nė 22, J. Ja­nu­lis – 15, Aud­rius Po­vi­lai­tis – 11 (9 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai), Eval­das Ra­dio­no­vas – 10 taš­kų.

Ne­pa­vy­ko at­si­re­van­šuo­ti ir Nau­jo­sios Ak­me­nės spor­to rū­muo­se sek­ma­die­nį. „Ak­me­nės ce­men­tas“ vėl pra­lai­mė­jo – 80:87 (20:20, 18:19, 23:19, 19:29).

Rung­ty­nės vy­ko la­bai at­kak­liai. Du kė­li­nius ko­man­dos ne­pa­jė­gė įgy­ti ryš­kes­nės per­sva­ros.

Tre­čia­ja­me kė­li­ny­je šei­mi­nin­kams pen­kis kar­tus pa­vy­ko pa­tai­ky­ti iš to­li – įpu­sė­jus kė­li­niui jie jau pir­ma­vo dvi­ženk­liu taš­kų skir­tu­mu. Įpu­sė­jus pa­sku­ti­niam, „Ome­ga“ re­zul­ta­tą iš­ly­gi­no, o ne­tru­kus ir per­svė­rė.

Šis Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gos se­zo­nas „Ak­me­nės ce­men­tui“ jau bai­gė­si. O Kre­tin­gos „Kre­tin­ga“, pir­mo­sio­se ket­virt­fi­na­lio se­ri­jos rung­ty­nė­se nu­si­lei­du­si re­gu­lia­rio­jo se­zo­no lai­mė­to­jai Gargž­dų SC – 68:84, ant­ro­sio­se ją nu­ga­lė­jo 83:82. Tau­ra­gės KK – Klai­pė­dos LCC tarp­tau­ti­nis uni­ver­si­te­tas – 83:61 ir 71:91, Vil­niaus VKC – Uk­mer­gės „Olim­pas“ – 74:64 ir 77:87.

Šios po­ros su­si­tin­ka dar kar­tą – žai­džia­ma iki dvie­jų per­ga­lių.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas