(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

AUKCIONAS

2017 m. kovo 15 d.

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ty­tu­vė­nų se­niū­ni­ja skel­bia pri­pa­žin­to ne­rei­ka­lin­gu ma­te­ria­lio­jo tur­to par­da­vi­mą vie­ša­me pre­kių auk­cio­ne, ku­ris vyks 2017 m. ko­vo 31 d. 14.00 val. Ty­tu­vė­nų se­niū­ni­jo­je (II aukš­tas), J.Ba­sa­na­vi­čiaus g. 2, Ty­tu­vė­nai.

Par­duo­da­mas au­to­mo­bi­lis „AU­DI 100“, valst. Nr. HSU374, pa­ga­min­tas – 1994 m., de­ga­lai – ben­zi­nas. Pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na – 300,00 eu­rų, mi­ni­ma­lus kai­nos di­di­ni­mo in­ter­va­las – 30,00 eu­rų.

Par­duo­da­mo tur­to ap­žiū­ra ir da­ly­vių re­gist­ra­vi­mas vyk­do­mas 2017-03-28 – 2017-03-30 nuo 9 val. iki 15 val. Ty­tu­vė­nų se­niū­ni­jo­je (J.Ba­sa­na­vi­čiaus g. 2). Auk­cio­no da­ly­vis re­gist­ruo­da­ma­sis nu­ro­do as­mens duo­me­nis (pa­tei­kia as­mens do­ku­men­tą), ad­re­są, te­le­fo­no nu­me­rį ar elekt­ro­ni­nio pa­što ad­re­są, ku­riuo jam bū­tų ga­li­ma pra­neš­ti, jei­gu jis bū­tų pri­pa­žin­tas auk­cio­no lai­mė­to­ju. Už auk­cio­ne nu­pirk­tą tur­tą at­si­skai­to­ma per 3 dar­bo die­nas pa­ve­di­mu į Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ty­tu­vė­nų se­niū­ni­jos (į.k.188648695) at­si­skai­to­mą­ją są­skai­tą Nr. 844010043800129749.

Auk­cio­no vyk­dy­mo kon­tak­ti­nis as­muo Al­gis Voz­bi­nas, se­niū­ni­jos tech­ni­kas, mob. tel. 8 620 52181, el. pa­štas tytuvenai@kelme.lt.

Neį­vy­kus pir­ma­jam auk­cio­nui, pa­kar­to­ti­nas auk­cio­nas įvyks 2017 m. ba­lan­džio 4 d. 14.00 val tuo pa­čiu ad­re­su. Da­ly­va­vi­mas auk­cio­ne ne­mo­ka­mas.

Se­niū­nas Ro­mas Čer­kaus­kas

Užs. Nr. 345666

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />