(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Šaukėnuose – Putvinskio palikuonių darbų paroda

2017 m. kovo 15 d.

Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­re (Kelmės r.) ati­da­ry­ta sep­ty­nių Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio pa­li­kuo­nių dar­bų pa­ro­da.

Dar­bus eks­po­nuo­ja V. Pūt­vio-Put­vins­kio anū­kė, tau­to­dai­li­nin­kė, at­gai­vi­nu­si kar­py­mą iš po­pie­riaus Lie­tu­vo­je Ju­li­ja Pūt­vy­tė-Da­ni­liaus­kie­nė, proa­nū­kiai: ar­chi­tek­tai Sta­sys Pūt­vis, Au­gis Gu­čas, skulp­to­rius Ri­man­tas Oku­lič-Ka­za­ri­nas, gra­fi­kės Vik­to­ri­ja Da­ni­liaus­kai­tė, Gied­rė Gu­čai­tė, che­mi­kė, tau­to­dai­li­nin­kė Da­ri­ja Da­ni­liaus­kai­tė.

Pa­ro­dos ano­ta­ci­jo­je vie­na iš au­to­rių Vik­to­ri­ja Da­ni­liaus­kai­tė ra­šė, jog Pūt­viai at­si­kė­lė į Pa­vė­žu­pį XVII am­žiu­je nuo Ak­me­nos upės: „Ne­gan­dos, ka­rai, prie­var­ta žy­mė­jo gi­mi­nės is­to­ri­ją. Be ga­lo gra­ži, slė­pi­nin­ga gam­ta, mei­lė sa­vo kraš­tui ir jos žmo­nėms ne­lei­džia iš­si­skirs­ty­ti pra­nyk­ti. Te­bū­nie ši pa­ro­da gi­ja, jun­gian­ti praei­tį su da­bar­ti­mi.“

Šau­kė­nų kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je su­reng­ta pa­ro­da apie Pūt­vins­kių gi­mi­nę, ku­rio­je eks­po­nuo­ja­mos nuo­trau­kos, spau­di­niai, dar ne­pub­li­kuo­ti pri­si­mi­ni­mai.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Da­lios KAR­PA­VI­ČIE­NĖS nuo­tr.

Put­vins­kio gi­mi­nės at­sto­vai kar­tu nu­si­fo­tog­ra­fa­vo per pa­ro­dos ati­da­ry­mą (pir­mas iš kai­rės – Sta­sys Put­vins­kis, pir­ma iš de­ši­nės – Vik­to­ri­ja Da­ni­liaus­kai­tė).

Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­re eks­po­nuo­ja­ma sep­ty­nių Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio pa­li­kuo­nių dar­bų pa­ro­da.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas