(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

Šaukėnuose – Putvinskio palikuonių darbų paroda

2017 m. kovo 15 d.

Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­re (Kelmės r.) ati­da­ry­ta sep­ty­nių Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio pa­li­kuo­nių dar­bų pa­ro­da.

Dar­bus eks­po­nuo­ja V. Pūt­vio-Put­vins­kio anū­kė, tau­to­dai­li­nin­kė, at­gai­vi­nu­si kar­py­mą iš po­pie­riaus Lie­tu­vo­je Ju­li­ja Pūt­vy­tė-Da­ni­liaus­kie­nė, proa­nū­kiai: ar­chi­tek­tai Sta­sys Pūt­vis, Au­gis Gu­čas, skulp­to­rius Ri­man­tas Oku­lič-Ka­za­ri­nas, gra­fi­kės Vik­to­ri­ja Da­ni­liaus­kai­tė, Gied­rė Gu­čai­tė, che­mi­kė, tau­to­dai­li­nin­kė Da­ri­ja Da­ni­liaus­kai­tė.

Pa­ro­dos ano­ta­ci­jo­je vie­na iš au­to­rių Vik­to­ri­ja Da­ni­liaus­kai­tė ra­šė, jog Pūt­viai at­si­kė­lė į Pa­vė­žu­pį XVII am­žiu­je nuo Ak­me­nos upės: „Ne­gan­dos, ka­rai, prie­var­ta žy­mė­jo gi­mi­nės is­to­ri­ją. Be ga­lo gra­ži, slė­pi­nin­ga gam­ta, mei­lė sa­vo kraš­tui ir jos žmo­nėms ne­lei­džia iš­si­skirs­ty­ti pra­nyk­ti. Te­bū­nie ši pa­ro­da gi­ja, jun­gian­ti praei­tį su da­bar­ti­mi.“

Šau­kė­nų kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je su­reng­ta pa­ro­da apie Pūt­vins­kių gi­mi­nę, ku­rio­je eks­po­nuo­ja­mos nuo­trau­kos, spau­di­niai, dar ne­pub­li­kuo­ti pri­si­mi­ni­mai.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Da­lios KAR­PA­VI­ČIE­NĖS nuo­tr.

Put­vins­kio gi­mi­nės at­sto­vai kar­tu nu­si­fo­tog­ra­fa­vo per pa­ro­dos ati­da­ry­mą (pir­mas iš kai­rės – Sta­sys Put­vins­kis, pir­ma iš de­ši­nės – Vik­to­ri­ja Da­ni­liaus­kai­tė).

Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­re eks­po­nuo­ja­ma sep­ty­nių Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio pa­li­kuo­nių dar­bų pa­ro­da.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (24)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />