(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

Iš įvykių suvestinės

2017 m. kovo 10 d.

Ne­ti­kė­tos mir­tys

Po­li­ci­ja bu­vo pa­skel­bu­si 68 me­tų Lio­lių se­niū­ni­jos Ele­na­vos kai­mo gy­ven­to­jo paieš­ką. Pra­dė­jus jo ieš­ko­ti, žmo­gus ras­tas ne­gy­vas ne­to­li sa­vo na­mų. Smur­to žy­mių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ne­pas­te­bė­jo.

Kel­mė­je, Bi­ru­tės gat­vė­je, dau­gia­bu­čio na­mo pir­ma­ja­me aukš­te esan­čio­je laip­ti­nė­je, ras­tas su­kniu­bęs 60 me­tų vy­ras be gy­vy­bės ženk­lų.

Išk­vies­ti grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos me­di­kai ban­dė vy­rą gai­vin­ti, ta­čiau kons­ta­tuo­ta jo mir­tis. Išo­ri­niai smur­to po­žy­miai ant mi­ru­sio­jo vy­ro kū­no ne­bu­vo pa­ste­bė­ti. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas mir­ties prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti.

Šau­kė­nų se­niū­ni­jos Laik­šių kai­me, na­muo­se, ras­tas mi­ręs 49 me­tų vy­ras. Išo­ri­nių smur­to žy­mių ne­pas­te­bė­ta. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas mir­ties prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti.

Vy­rai kil­no­jo kumš­čius

Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­jos Pa­pu­šy­nio kai­me 25 me­tų vy­ras su­da­vė kumš­čiais smū­gius po­ra me­tų vy­res­niam vy­rui į vei­dą, taip su­kel­da­mas jam fi­zi­nį skaus­mą.

Lio­lių se­niū­ni­jos Mai­ro­nių kai­me, na­muo­se, vy­ras su­mu­šė kar­tu gy­ve­nan­tį tė­vą.

Pa­vo­gė įran­kius

Šau­kė­nų se­niū­ni­jos Spau­džių kai­me, ap­ga­di­nus lan­go rė­mo už­rak­tą, bu­vo įsi­brau­ta į ne­gy­ve­na­mą na­mą, iš ku­rio pa­grob­tas elekt­ri­nių su­ktu­kų komp­lek­tas „Ma­ki­ta“, elekt­ri­nis grąž­tas „Ma­ki­ta“, įran­kių rin­ki­nys „Proxx­son“, elekt­ri­nis-la­ze­ri­nis ni­ve­ly­ras „Bosch“, pniau­ma­ti­nis oro komp­re­so­rius „Ma­ki­ta“ ir smei­gių ka­li­mo įran­kis „Ma­ki­ta“. Iš vi­so pa­da­ry­ta apie 1320 eu­rų tur­ti­nė ža­la.

Psi­cho­lo­gi­nis smur­tas

Kel­mė­je, Da­riaus ir Gi­rė­no ga­tė­je, na­muo­se, vy­ras nau­do­ja psi­cho­lo­gi­nį smur­tą prieš sa­vo žmo­ną bei gra­si­na, jog jai su­trik­dys svei­ka­tą, o pa­ts nu­si­žu­dys.

Ap­ga­di­no au­to­mo­bi­lį

Už­ven­ty­je, dau­gia­bu­čio na­mo kie­me, ne­nus­ta­ty­ti as­me­nys ap­ga­di­no au­to­mo­bi­lį „OPEL ZA­FI­RA“. Ža­la nu­sta­ti­nė­ja­ma. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Pa­reng­ta pa­gal Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />