(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

Sveikinimas

2017 m. kovo 10 d.

Mie­li ra­jo­no gy­ven­to­jai, nuo­šir­džiai svei­ki­na­me Ko­vo 11-osios – Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos – pro­ga!

Svar­biau­si mū­sų ša­lies is­to­ri­jos įvy­kiai, ku­rių liu­di­nin­kai esa­me dau­ge­lis, pri­me­na, ką esa­me pa­sie­kę, įpa­rei­go­ja kur­ti vis ge­res­nį gy­ve­ni­mą Lie­tu­vo­je. Te­bū­na vals­ty­bi­nės šven­tės kiek­vie­nos šei­mos pa­si­di­džia­vi­mo sa­vo ša­li­mi die­na, te­gu kiek­vie­no pi­lie­čio šir­dy­je gy­vuo­ja lais­vės ir san­tar­vės dva­sia! Iš­li­ki­me pi­lie­tiš­ki, pa­trio­tiš­ki, at­sa­kin­gi.

Kel­mės kraš­to žmo­nėms lin­ki­me džiu­gios pa­va­sa­ri­nės nuo­tai­kos, as­me­ni­nės lai­mės ir svei­ka­tos.

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ire­na Si­ru­sie­nė

Užs. Nr. 345577

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />