(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

Darželių direktorėms nepadidino atlyginimo

2017 m. kovo 10 d.

Kel­mės „Ąžuo­liu­ko“ ir „Kūl­vers­tu­ko“ vai­kų dar­že­lių di­rek­to­rės bu­vo pa­tei­ku­sios pra­šy­mus pa­di­din­ti joms at­ly­gi­ni­mus. „Kūl­vers­tu­ko“ di­rek­to­rė pra­šy­mą mo­ty­va­vo tuo, kad dar­že­lį lan­ko spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kai, be to, įstai­ga vyk­do ne­ma­žai pro­jek­tų, to­dėl bu­vo pra­šy­ta va­do­vei pa­di­din­ti pa­rei­gi­nės al­gos koe­fi­cian­tą. At­ly­gi­ni­mas bū­tų pa­di­dė­jęs 56 eu­rais.

„Ąžuo­liu­ko“ dar­že­lio di­rek­to­rė taip pat pra­šy­mą mo­ty­va­vo tuo, kad vyk­do­ma daug pro­jek­tų. Be to, at­ly­gi­ni­mo pa­di­di­ni­mui už­tek­tų krep­še­lio lė­šų. Jai at­ly­gi­ni­mas bū­tų pa­di­dė­jęs 108 eu­rais per mė­ne­sį.

Ta­ry­bos na­rių nuo­mo­nės dėl at­ly­gi­ni­mų pa­di­di­ni­mo bu­vo skir­tin­gos. Vie­ni klau­sė, gal yra ir mo­kyk­lų, ku­rios su­tau­po lė­šų, tuo­met ir jų va­do­vams ga­li­ma pa­kel­ti at­ly­gi­ni­mus. Ki­ti klau­sė, ar va­do­vams pa­di­dė­jo dar­bo krū­vis. Jei ne, tai ko­dėl pra­šo di­des­nių at­ly­gi­ni­mų.

Vie­nas Ta­ry­bos na­rių ban­dė „už­sto­ti“ di­rek­to­res, sa­ky­da­mas, jog dar­že­liai pa­pil­do­mai už­dir­ba iš pro­jek­tų. Jei­gu šių va­do­vių ne­pas­ka­tins, jos ne­tu­rės mo­ty­va­ci­jos steng­tis.

Ta­čiau ki­ti pa­prieš­ta­ra­vo, jog ne­va­lia pa­žeis­ti at­ly­gi­ni­mų sky­ri­mo tvar­kos ir da­ry­ti išim­tis po­rai di­rek­to­rių. Tai ga­li su­kel­ti gran­di­ni­nę reak­ci­ją – ki­ti va­do­vai taip pat pra­šy­tų pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus.

Nusp­ręs­ta at­ly­gi­ni­mų ne­di­din­ti.

„Kel­mės kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />