(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Džiaugiamės dar vienu susitikimu

2017 m. kovo 10 d.

Kel­mės mies­to bend­ruo­me­nės me­no me­gė­jų ko­lek­ty­vas „Su­kū­rys“ (va­do­vas J. Kas­pa­ras) jau ant­rą kar­tą bu­vo pa­kvies­tas į Pet­ro­nių se­niū­ni­jos (Uk­mer­gės raj.) bend­ruo­me­nės šven­ti­nį va­ka­rą, kur gau­siai su­si­rin­kę žiū­ro­vai gar­siais plo­ji­mais pa­si­ti­ko kel­miš­kių at­lie­ka­mus kū­ri­nius.

Juos dai­na­vo Z. Bar­kaus­kie­nė, A. Šim­kie­nė, L. Mi­ka­laus­kie­nė bei M. Rai­la. Uk­mer­giš­kiams pa­ti­ko šmaikš­tūs Jus­ti­no Kas­pa­ro pa­sa­ko­ji­mai. Po skam­bių dai­nų re­per­tua­rą pra­tę­sė „Kel­mės ar­mo­ni­kie­riai“, at­lik­da­mi val­są „Šiau­rės vė­jas“ bei Sta­sio po­lkas. Vie­to­je nu­sė­dė­ti ne­bu­vo ga­li­ma, ko­jos pa­čios kil­no­jo­si. Šia­me ko­lek­ty­ve ak­ty­viai da­ly­vau­ja A. Ky­bar­tas, A. Alb­rech­tas, M. Bu­kan­tis ir ki­ti.

Pet­ro­nių bend­ruo­me­nės šei­mi­nin­kės gar­si­na sa­vo kai­mą gar­džiais sū­riais, ir prie sta­lo, ir na­mo­lio į ke­lio­nę lauk­ne­šė­lius su­dė­jo.

J. Kas­pa­ras ap­do­va­no­tas dip­lo­mu. Bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kui J. Ta­ran­ke­vi­čiui dė­ko­ja­me už rū­pes­tį or­ga­ni­zuo­jant ke­lio­nę.

Ge­nu­tė DUMS­KIE­NĖ

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas