(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Čempione tapo Tautinių komanda

2017 m. kovo 16 d.

Bai­gė­si du mė­ne­sius tru­kęs Meš­kui­čių (Šiau­lių r.) se­niū­ni­jos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­tas.

Fi­na­li­nė­je dvi­ko­vo­je tarp Tau­ti­nių kai­mo ir per­nykš­čių čem­pio­nų „Sta­ty­bos“ ko­man­dų aist­ros kun­ku­lia­vo nuo pat pir­mų­jų mi­nu­čių, bet jas pui­kiai ra­mi­no ge­rai dir­bę tei­sė­jai. Tik tre­čia­ja­me kė­li­ny­je Tau­ti­nių eki­pai pa­vy­ko pe­rim­ti ini­cia­ty­vą bei lai­mė­ti čem­pio­nų tau­rę.

Nu­ga­lė­to­jų ko­man­do­je žai­dė Graž­vy­das Pet­raus­kis, Ri­mas Pet­raus­kis, Min­dau­gas Le­šins­kas, Er­nes­tas Tau­jans­kas, Al­gis Voz­gir­das, Au­ri­mas Imb­ro­zai­tis, Do­mi­ny­kas Paš­ke­vi­čius, Ne­das Pa­lu­bins­kas, Jus­tas Mar­čen­ko, Er­nes­tas Mi­lei­kis.

„Sta­ty­bos“ krep­ši­nin­kai šį kar­tą ten­ki­no­si ant­rą­ja vie­ta.

Dėl tre­čio­sios vie­tos su­si­ko­vė Nai­sių ir „Kal­niu­ko“ ko­man­dos. Nuo pir­mų žai­di­mo mi­nu­čių ini­cia­ty­vą pe­rė­mė „Kal­niu­kas“. Jis ir lai­mė­jo čem­pio­na­to bron­zą.

Tau­ti­nių kai­mo ko­man­dai įteik­ta pe­rei­na­mo­ji čem­pio­nų tau­rė, o nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai ap­do­va­no­ti me­da­liais. Pri­zu ap­do­va­no­tas re­zul­ta­ty­viau­sias čem­pio­na­to žai­dė­jas Dai­nius Čiū­da­ras iš „Kal­niu­ko“ ko­man­dos.

Meš­kui­čių se­niū­ni­jos krep­ši­nio čem­pio­na­tas vy­ko jau 24-ą kar­tą. Jį nuo 1994 me­tų or­ga­ni­zuo­ja mies­te­lio mo­kyk­los spor­to klu­bas. Šie­met ja­me da­ly­va­vo sep­ty­nios ko­man­dos.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

As­me­ni­nė nuo­tr.

Meš­kui­čių se­niū­ni­jos pir­me­ny­bes lai­mė­jo Tau­ti­nių kai­mo ko­man­da.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas