(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Baigėsi reguliariųjų varžybų sezonas

2017 m. kovo 14 d.

Bai­gė­si Na­tu­ral Phar­ma­ceu­ti­cals-Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gos Že­mai­ti­jos gru­pės, ku­rio­je rung­ty­niau­ja Šiau­lių ap­skri­ties ko­man­dos, pir­me­ny­bių re­gu­lia­ru­sis se­zo­nas.

Pas­ku­ti­nėse rung­ty­nė­se Rad­vi­liš­kio „KK Rad­vi­liš­kis-ŠSPC“ – Pak­ruo­jo „Pak­ruo­jis-Ly­gu­mų ŽŪB“ – 84:78 (17:26, 18:12, 21:20, 15:13). Lu­kas Pi­pi­ras – 30, Ry­tis Rauk­tys ir Min­dau­gas Ri­ti­kis – po 16, Kris­ti­jo­nas Za­kas – 10/ To­mas Du­ra ir Be­nius Ur­bo­na­vi­čius – po 16, Ir­man­tas Lianz­ber­gas – 12, Do­vy­das Va­len­tė­lis – 11 taš­kų.

Šiau­lių „Po­li­ci­ja“ – Rad­vi­liš­kio „KK Rad­vi­liš­kis-ŠSPC“ – 64:86 (28:21, 9:27, 12:14, 15:24). Aud­rius Čiu­če­lis ir Dei­vi­das Juo­zai­tis – po 15, Jo­nas Šle­kys – 14, Si­mas De­vei­kis – 10/ R. Rauk­tys – 37 (11 taik­lių tri­taš­kių iš 14-os, 46 nau­din­gu­mo ba­lai), Au­ri­mas Po­cius – 10 tšk.

Kel­mės „Kel­mė“ – Jur­bar­ko „Jur­bar­kas“ – 93:77 (32:15, 21:23, 18:13, 22:26). Lai­mo­nas Mik­šys – 28, Al­man­tas Pa­kark­lis – 19, Lu­kas Sė­jū­nas – 17, Ai­va­ras Gal­kaus­kas – 11 tšk.

Tau­ra­gės „For­tū­na-Aga­va“ – Ši­la­lės „Lū­šis“ – 80:85, Pas­va­lio „Me­lio­ra­ci­ja-SM“ – Se­dos „Se­du­la-Ai­bė“ – 68:80.

Ke­tu­rios ko­man­dos yra lai­mė­ju­sios po 18 rung­ty­nių. Sus­kai­čia­vus pel­ny­tus ir pra­leis­tus taš­kus, jos tur­ny­ro len­te­lė­je iš­si­ri­kia­vo taip: „Lū­šis“, „Kel­mė“, „KK Rad­vi­liš­kis-ŠSPC“, Pak­ruo­jis-Ly­gu­mų ŽŪB“. Jos pa­te­ko į at­krin­ta­mų­jų var­žy­bų eta­pą, ku­ria­me da­ly­vaus ir ki­tų dvie­jų gru­pių ko­man­dos.

B di­vi­zio­no at­krin­ta­mų­jų var­žy­bų eta­pas pra­si­dės ko­vo 16-ąją. Žai­džia­ma iki dvie­jų per­ga­lių.

Šiau­lių „Po­li­ci­ja“ po re­gu­lia­rio­jo se­zo­no li­ko aš­tun­ta tarp de­vy­nių Že­mai­ti­jos gru­pės ko­man­dų.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas