(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Joniškio policija jau turi viršininką

2017 m. kovo 14 d.

Va­kar Jo­niš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te vir­ši­nin­ko pa­rei­gas pra­dė­jo ei­ti Eu­ge­ni­jus Ta­ku­še­vi­čius, iki šiol dir­bęs Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­ku.

Nau­ją­jį vir­ši­nin­ką ko­lek­ty­vui pri­sta­tė Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos vir­ši­nin­ko funk­ci­jas vyk­dan­tis Ra­mū­nas Sa­ra­pas ir Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Vin­cas Ur­bo­na­vi­čius.

Jo­niš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­rei­gos bu­vo lais­vos nuo 2016 me­tų gruo­džio 12 die­nos, kai su ko­lek­ty­vu at­si­svei­ki­no vir­ši­nin­kas Gin­tau­tas Na­ru­šis.

„Kraš­to žinių“ inf.

Šiau­lių po­li­ci­jos nuo­tr.

Bu­vęs Šiau­lių ap­skri­ties Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Eu­ge­ni­jus Ta­ku­še­vi­čius nuo šiol va­do­vau­ja Jo­niš­kio po­li­ci­jai.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas