(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Visi penki dalyviai iškovojo medalius

2017 m. kovo 14 d.

Ko­vo 11 die­ną Anykš­čių ra­jo­ne, Troš­kū­nuo­se, vy­ku­sia­me graikų–romėnų im­ty­nių tur­ny­re da­ly­va­vę pen­ki Jo­niš­kio spor­to cent­ro im­ty­ni­nin­kai, tre­ni­ruo­ja­mi Ry­čio Ker­šio, iš­ko­vo­jo me­da­lius.

Jau­ni­mo, gimusio 1999 me­tais ,ir jau­nes­nių gru­pė­je pir­mąją vie­tą lai­mė­jo Ig­nas Pau­la­vi­čius (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 80 ki­log­ra­mų). Jo­niš­kie­tis iš­ko­vo­jo pen­kias grei­tas per­ga­les, po efek­tin­gų me­ti­mų var­žo­vus pri­spau­dęs ant men­čių.

Tarp jau­nu­čių, gi­mu­sių 2002 me­tais, ir jau­nes­nių bron­zos me­da­lius pel­nė Mar­ty­nas Mui­žys (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 44 ki­log­ra­mų) ir Ka­ro­lis Da­ru­lis (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 65 ki­log­ra­mų).

Tarp vai­kų, gi­mu­sių 2005 me­tais ir jau­nes­nių, ant­rąją vie­tą iš­ko­vo­jo Do­vy­das Po­ne­lis (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 50 ki­log­ra­mų). Tarp vai­kų, gi­mu­sių 2006 me­tais, ir jau­nes­nių ant pir­mosios vie­tos pa­ky­los laip­te­lio žen­gė Ne­das Ur­bo­nas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 42 ki­log­ra­mų), ant men­čių pa­gul­dęs ke­tu­ris var­žo­vus.

Tur­ny­re var­žė­si dau­giau kaip 120 im­ty­ni­nin­kų iš 14 Lie­tu­vos mies­tų ir ra­jo­nų.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

As­me­ni­nė nuo­tr.

Vi­si jo­niš­kie­čiai im­ty­ni­nin­kai (iš kai­rės) Mar­ty­nas Mui­žys, Ka­ro­lis Da­ru­lis, Ne­das Ur­bo­nas, Do­vy­das Po­ne­lis, Ig­nas Pau­la­vi­čius, va­do­vau­ja­mi tre­ne­rio Ry­čio Ker­šio (ant­ro­je ei­lė­je) pel­nė me­da­lius.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas