(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Radviliškio rajone

Radviliškiečių laimėjimai

2017 m. kovo 18 d.

Pre­mi­ja moks­li­nin­kams

Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­ja sky­rė var­di­nę Jo­no Kriš­čiū­no pre­mi­ją Bai­so­ga­lo­je esan­čio Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Gy­vu­li­nin­kys­tės ins­ti­tu­to moks­li­nin­kams – dr. Vio­le­tai Juš­kie­nei, dr. Rai­mon­dui Lei­kui, dr. Re­mi­gi­jui Juš­kai ir dr. Ro­ber­tui Juod­kai.

Pre­mi­ja moks­li­nin­kams skir­ta už moks­lo dar­bų cik­lą „Že­mės ūkio gy­vū­nų lai­ky­mo bū­dų po­vei­kio ap­lin­kai ty­ri­mai ir pa­di­din­tos bio­lo­gi­nės ver­tės gy­vū­ni­nės pro­duk­ci­jos kū­ri­mas“.

Įteik­ta stra­te­gės no­mi­na­ci­ja

Sa­vait­raš­čio „Lie­tu­vos svei­ka­ta“ kas­met or­ga­ni­zuo­ja­muo­se „Me­tų va­do­vo“ rin­ki­muo­se no­mi­nuo­ta ir Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės di­rek­to­rė Da­nu­tė Po­ve­laus­kie­nė.

Jai įteik­tas „Me­tų stra­te­gės 2016“ ap­do­va­no­ji­mas.

Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės va­do­vės D. Po­ve­laus­kie­nės įsi­ti­ki­ni­mu, be­ne pa­ts svar­biau­sias da­ly­kas me­di­ci­no­je – pa­cien­to pa­si­ti­kė­ji­mas me­di­ku. „Ga­li bū­ti kom­pe­ten­tin­gas gy­dy­to­jas, bet jei pa­cien­tas ta­vi­mi ne­pa­si­ti­kės, ge­rų gy­dy­mo re­zul­ta­tų ne­pa­dės pa­siek­ti nei mo­der­ni įran­ga, nei da­žais kve­pian­čios pa­la­tos“, – sa­kė ji.

„Mū­sų kraš­to“ inf.

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės di­rek­to­rei Da­nu­tei Po­ve­laus­kie­nei įteik­tas „Me­tų stra­te­gės 2016“ ap­do­va­no­ji­mas.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />