(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Radviliškio rajone

Varžėsi instrumentinės muzikos virtuozai

2017 m. kovo 18 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­lo­je su­reng­tas tarp­tau­ti­nis inst­ru­men­ti­nės mu­zi­kos kon­kur­sas-fes­ti­va­lis „Gro­ki­me kar­tu“. Dvi die­nas tru­kęs ren­gi­nys ap­jun­gė per 200 da­ly­vių iš Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Lie­tu­vos.

alaima@skrastas.lt

Kon­kur­se skam­bė­jo kū­ri­niai for­te­pi­jo­nui, flei­tai, sak­so­fo­nui, vio­lon­če­lei, smui­kui, akor­deo­nui, klar­ne­tui ir ki­tiems inst­ru­men­tams.

Ja­me da­ly­va­vo 133 jau­nie­ji mu­zi­kan­tai iš 53 ko­lek­ty­vų, at­vy­ku­sių iš Es­ti­jos Val­gos mies­to, Lat­vi­jos Val­kos mies­to bei ke­lio­li­kos ša­lies ra­jo­nų.

Ant­rą die­ną vy­ku­sia­me fes­ti­va­ly­je da­ly­va­vo 84 mo­ki­niai iš 32 ko­lek­ty­vų.

Ne­be pir­mus me­tus vyks­tan­tis ren­gi­nys iki šiol bu­vo tik kaip fes­ti­va­lis, ta­čiau šie­met nu­spręs­ta jį pa­keis­ti ir leis­ti moks­lei­viams pa­si­var­žy­ti.

Mu­zi­kan­tai var­žė­si ke­lio­se ka­te­go­ri­jo­se – for­te­pi­jo­ni­nių due­tų, ka­me­ri­nių ir inst­ru­men­ti­nių an­samb­lių.

For­te­pi­jo­ni­nių due­tų ka­te­go­ri­jo­je „A“ tarp 22 da­ly­vių pa­si­ro­dė ir še­ši Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los due­tai. Ka­me­ri­nių an­samb­lių ka­te­go­ri­jo­je „B“ tarp 27 da­ly­vių ra­jo­nui at­sto­va­vo vie­nas an­samb­lis, inst­ru­men­ti­nių an­samb­lių gru­pė­je „C"– du ra­jo­no da­ly­viai tarp še­šių.

Ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma Ge­di­mi­no Bruz­gos – Šiau­lių pu­čia­mų­jų or­kest­ro di­ri­gen­to, Šiau­lių Dai­nų mu­zi­kos mo­kyk­los sak­so­fo­no mo­ky­to­jo, for­te­pi­jo­ni­nių due­tų ka­te­go­ri­jo­je di­dį­jį pri­zą ("Grand Prix) sky­rė Ku­piš­kio me­no mo­kyk­los due­tui.

Ka­me­ri­nių an­samb­lių ka­te­go­ri­jo­je ge­riau­siai pa­si­ro­dė ir di­dį­jį pri­zą lai­mė­jo Vei­ve­rių An­ta­no Ku­čin­gio me­no mo­kyk­los ka­me­ri­nis an­samb­lis (flei­ta ir for­te­pi­jo­nas).

Inst­ru­men­ti­nių an­samb­lių ka­te­go­ri­jo­je di­dy­sis pri­zas ne­skir­tas nie­kam.

Pri­zi­nių vie­tų lai­mė­jo ir Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­niai.

Pat­ri­ci­ja But­vi­lai­tė ir Au­gus­tė Mo­te­kai­ty­tė (mo­ky­to­ja Dia­na Sa­bu­lie­nė) „A2“ ka­te­go­ri­jo­je iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą, Ga­bi­ja Raz­mu­tė ir Pi­jus Del­tu­vas (mo­ky­to­ja Jū­ra­tė Stak­vi­le­vi­čie­nė) „B2“ ka­te­go­ri­jo­je pel­nė tre­čią­ją vie­tą.

„C“ ka­te­go­ri­jo­je Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los gi­ta­ris­tų an­samb­lis (mo­ky­to­jas Ma­rius Ats­to­pas) iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą.

Au­to­rės nuo­tr.

Ga­bi­ja Raz­mu­tė ir Pi­jus Del­tu­vas pel­nė tre­čią­ją vie­tą.

Mu­zi­kos mo­kyk­los nuo­tr.

Pat­ri­ci­ja But­vi­lai­tė ir Au­gus­tė Mo­te­kai­ty­tė – pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­jos.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />