(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Radviliškio rajone

SPORTO NAUJIENOS

2017 m. kovo 18 d.

Stip­ruo­lių są­skai­to­je – 31 me­da­lis

Kre­tin­gos ra­jo­ne, Ku­lu­pė­nuo­se, vy­ku­sia­me ša­lies jau­ni­mo ran­kų len­ki­mo čem­pio­na­te pui­kiai pa­si­ro­dė ra­jo­no ran­kų len­ki­kai. Rad­vi­liš­kie­čių ko­man­dą su­da­rė 29 spor­ti­nin­kai – du stip­ruo­liai iš Bai­so­ga­los, ke­tu­ri – iš Po­ciū­nė­lių ir net 23 – iš Grin­kiš­kio.

Čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jais ta­po Ši­lu­tės ko­man­da, ku­riai at­sto­va­vo net 60 da­ly­vių. Rad­vi­liš­kio ko­man­da užė­mė ant­rą­ją ko­man­di­nę vie­tą.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no spor­ti­nin­kai iš­ko­vo­jo 17 auk­so, sep­ty­nis si­dab­ro ir sep­ty­nis bron­zos me­da­lius.

Ge­riau­siai sa­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­se pa­si­ro­dė Gin­ta­rė Ur­bo­na­vi­čiū­tė, Erd­vi­lė Ur­bo­na­vi­čiū­tė, And­rius Nok­šas, Rim­vy­das Poš­kus, Ode­ta Ra­ziū­nai­tė, Ei­man­tas Le­gec­kas, Mo­ni­ka Mand­ra­vic­ky­tė, Dei­vi­das Ur­ba, Sand­ra Ru­pei­kai­tė, Lau­ry­nas Ado­mai­tis.

Jus­ti­na Poš­kai­tė iš­ko­vo­jo auk­są neį­ga­lių­jų ka­te­go­ri­jo­je ir lai­mė­jo pir­mą­ją vie­tą ko­vo­da­ma svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 50 ki­log­ra­mų kar­tu su vi­sais da­ly­viais.

Ko­man­dą tre­ni­ruo­ja – Rad­vi­liš­kio švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ro spor­to me­to­di­nin­kas Vi­ta­li­jus Sur­vi­la. Var­žy­bo­se tei­sė­jams iš Rad­vi­liš­kio at­sto­va­vo Re­na­tas Zda­na­vi­čius ir Ja­nu­ri­jus Mus­vi­cas.

Rung­ty­nia­vo fut­bo­li­nin­kai

Rad­vi­liš­kio spor­to are­no­je vy­ko jau tra­di­ci­niu ta­pęs vai­kų (2004-2005 me­tų gi­mi­mo) fut­bo­lo tur­ny­ras, skir­tas Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti.

Tur­ny­re da­ly­va­vo aš­tuo­nios ko­man­dos iš Klai­pė­dos, Pa­ne­vė­žio, Kel­mės bei Rad­vi­liš­kio.

Dėl bron­zos me­da­lių žai­dė dvi Klai­pė­dos fut­bo­lo mo­kyk­los ko­man­dos. Po at­kak­lios ko­vos re­zul­ta­tu 1:0 per­ga­lę šven­tė pir­mo­ji klai­pė­diš­kių ko­man­da.

Fi­na­li­nė­se rung­ty­nė­se pa­ne­vė­žie­čiai 3:1 įvei­kė bend­raam­žius iš Kel­mės.

Ko­man­dos pri­zi­nin­kės ir ge­riau­si žai­dė­jai bu­vo ap­do­va­no­ti ŠSPC bei fut­bo­lo spor­to klu­bas „Rad­vi­liš­kis“ įsteig­tais pri­zais.

Ge­riau­siu tur­ny­ro var­ti­nin­ku pri­pa­žin­tas Emi­lis Ur­bo­nas (Pa­ne­vė­žio FA-1), ge­riau­siu tur­ny­ro gy­nė­ju – Da­nil Ty­še­kov (Klai­pė­dos FM-1) ir ge­riau­siu puo­lė­ju – Ig­nas Ri­di­kas (Kel­mės VJSM).

Rad­vi­liš­kie­čių ko­man­do­se ge­riau­siai žai­dė­jais no­mi­nuo­ti Sand­ri­jus La­ba­naus­kas ir Mo­des­tas Tar­bū­nas.

Pa­ren­gė Mo­ni­ka GRUN­DAI­TĖ

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />