(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Grįžtantiems paukščiams – jaukius namus

2017 m. kovo 16 d.

Pa­sak gam­ti­nin­kų, jau pa­ts lai­kas grįž­tan­tiems paukš­čiams pa­ruoš­ti jau­kius na­mus – iš­kel­ti in­ki­lus.

Svar­bu, kad jie bū­tų sta­bi­liai pri­tvir­tin­ti ir kad spar­nuo­čiai iš sa­vo na­mų ma­ty­tų sau­lę.

Ke­liant in­ki­lus rei­kia pa­gal­vo­ti, ar to­kio­je vie­to­je ga­lė­tų bū­ti na­tū­ra­li dre­vė, ar paukš­čiams tin­ka me­džio la­ja, ar in­ki­lą lai­kan­tis me­dis ne­svy­ruo­ja nuo ma­žiau­sio vė­je­lio.

Zy­lės, mu­si­nu­kės įsi­kurs in­ki­luo­se, iš­kel­tuo­se 3-4 met­rų aukš­ty­je prie aikš­te­lių, kir­ta­vie­čių, upe­lių, li­ni­jų ar ke­lių. In­ki­lai žvirb­li­niams paukš­čiams tu­ri bū­ti ke­lia­mi ne tan­kiau kaip kas 50 met­rų. Ki­toms rū­šims tin­ka­mo­se vie­to­se pa­pras­tai ke­lia­mi pa­vie­niai in­ki­lai. Skir­ti pe­lė­doms – di­de­lia­me me­dy­je, ato­kiau­sio­je so­dy­bos vie­to­je. Žal­var­niams – re­ta­me miš­ke, ku­ku­čiams – prie pa­miš­kių, upe­lių. Var­nė­nai mie­lai pe­ri ne tik so­dy­bo­se, bet ir par­kuo­se, miš­ko aikš­te­lių, kir­ta­vie­čių pa­kraš­čiuo­se.

Pa­gal Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas