(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Taranuotas greitį matuojantis automobilis

2017 m. kovo 21 d.

Va­kar į po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lį, ku­ria­me įmon­tuo­tas grei­tį ma­tuo­jan­tis ra­da­ras, at­si­tren­kė at­va­žiuo­jan­tis au­to­mo­bi­lis „Mer­ce­des Benz 320“, ku­rį vai­ra­vo 55 me­tų šiau­lie­tė.

Per ava­ri­ją ap­ga­din­tos prie­ki­nės po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lio du­re­lės, spar­nas, bam­pe­ris.

Ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis, įvy­ko eis­mo įvy­kis, aiš­ki­na­ma­si.

Ne­pai­sant ava­ri­jos, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai tei­gia, kad grei­čio ma­tuok­lis ne­tru­kus pra­tęs dar­bą. Įran­ga grei­čiau­siai bus per­mon­tuo­ta į ki­tą au­to­mo­bi­lį.

Nau­ja­sis grei­čio ma­tuok­lis Šiau­lių mies­to gat­vė­se plu­ša tik nuo šių me­tų va­sa­rio vi­du­rio.

JAV pa­ga­min­tas ma­tuok­lis vie­nu me­tu ga­li fik­suo­ti net 32 ke­tu­rio­mis eis­mo juos­to­mis ir įvai­rio­mis kryp­ti­mis va­žiuo­jan­čias trans­por­to prie­mo­nes bei at­rink­ti iš jų vir­ši­ju­sias grei­tį – vie­nin­te­lis toks Lie­tu­vo­je. Įran­gą po­li­ci­jai nu­pir­ko Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Šiau­lių po­li­ci­jos nuo­tr.

Pa­rei­gū­nai ti­ki­na, kad nau­ja­sis grei­čio ma­tuok­lis ne­tru­kus pra­tęs dar­bą Šiau­lių gat­vė­se.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas