(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Kontrabandininkas gabeno cigaretes su Azijos šalių banderolėmis

2017 m. kovo 21 d.

Šeš­ta­die­nio, ko­vo 18-osios, va­ka­rą mo­bi­lio­sios gru­pės pa­rei­gū­nai, pa­tru­liuo­da­mi ke­ly­je A12 Ry­ga--Šiau­liai--Tau­ra­gė--Ka­li­ning­ra­das, pa­tik­ri­ni­mui su­stab­dė Ru­si­jos pi­lie­čio D. K vai­ruo­ja­mą ko­mer­ci­nį leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį „Fiat Scu­do“. Vy­riš­kio el­ge­sys su­kė­lė mui­ti­nin­kams įta­ri­mą, to­dėl jie nu­ta­rė au­to­mo­bi­lį pa­tik­rin­ti de­ta­liau.

Grei­tai paaiš­kė­jo, kad pa­rei­gū­nai bu­vo tei­sūs: įvai­rio­se au­to­mo­bi­lio vie­to­se įreng­to­se slėp­tu­vė­se – du­re­lė­se, sė­dy­nė­se, bu­fe­ry­je, sa­lo­no ap­dai­los ert­mė­se – vy­riš­kis ga­be­no iš­slaps­tęs 1950 pa­ke­lių ci­ga­re­čių „Wins­ton“, „Bond“ ir „LM“, pa­ženk­lin­tų Ru­si­jos, Kir­gi­zi­jos ir Ka­zachs­ta­no ak­ci­zo ženk­lais.

Pa­rei­gū­nams D. K. pa­sa­ko­jo ci­ga­re­tes įsi­gi­jęs Es­ti­jos tur­gu­je. Ap­tik­tų slėp­tų ci­ga­re­čių ver­tė su pri­va­lo­mais su­mo­kė­ti mo­kes­čiais sie­kia 6 tūks­tan­čius eu­rų.

Pa­si­pel­ny­ti iš kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių pa­žei­dė­jui ne­pa­vyks: mui­ti­nės pa­rei­gū­nai su­lai­kė ir ci­ga­re­tes, ir au­to­mo­bi­lį, o vai­ruo­to­jui su­ra­šė Ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­lą. Už šį pa­žei­di­mą jam gre­sia ne­ma­ža pi­ni­gi­nė bau­da, ta­ba­ko ga­mi­nių ir trans­por­to prie­mo­nės kon­fis­ka­vi­mas.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Mui­ti­nin­kai kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių kro­vi­nį ap­ti­ko įvai­rio­se au­to­mo­bi­ly­je įreng­to­se slep­tu­vė­se.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas