(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Prieš kaimyną – su kirviu

2017 m. kovo 21 d.

So­di­nin­kų ne­su­ta­ri­mai bai­gė­si pa­si­mo­ja­vi­mu kir­viu ir gra­si­ni­mais nu­žu­dy­ti. Lai­mei, su­ža­lo­ji­mų iš­veng­ta.

Šeš­ta­die­nio po­pie­tę Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je, so­dų bend­ri­jo­je „Sti­pir­kiai“, pas 46 me­tų gy­ven­to­ją atė­jo kai­my­nas.

Vy­rai ap­si­žo­džia­vo. At­vy­kė­lis pra­dė­jo kai­my­nui gra­sin­ti, jog pa­degs na­mus ir nu­žu­dys.

Konf­lik­tą ma­tė ir na­muo­se tuo lai­ku bu­vęs dar vie­nas gy­ven­to­jas, ku­riam sve­čias taip pat pa­gra­si­no.

At­vy­kė­lis neap­si­ri­bo­jo vien gra­si­ni­mais. Pyk­čio įkarš­ty­je iš­si­trau­kė kir­vu­ką ir puo­lė ant abie­jų as­me­nų.

Ta­čiau grei­tai gra­sin­to­jui drą­sa pa­si­bai­gė ir te­li­ko tik spruk­ti, mat so­do šei­mi­nin­kui ir jo pa­žįs­ta­mam pa­si­prie­ši­nus, kir­vu­kas tie­siog iš­kri­to iš ran­kų.

Nu­ken­tė­ju­sie­ji krei­pė­si į po­li­ci­ją. Dėl gra­si­ni­mo iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la. Gra­si­ni­mais švais­tę­sis 39 me­tų vy­ras nu­sta­ty­tas.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas