(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Bus aiškinamasi, ar vilkikas nevogtas

2017 m. kovo 21 d.

Ne­to­li Šiau­lių ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą pa­sie­nie­čiai su­stab­dė kro­vi­ni­nį au­to­mo­bi­lį „Ive­co“ su pusp­rie­ka­be bei su­klas­to­tais kė­bu­lo nu­me­riais.

Sun­kias­vo­rę trans­por­to prie­mo­nę, pa­žy­mė­tą ru­siš­kais re­gist­ra­ci­jos nu­me­riais, vai­ra­vęs 36 me­tų Ru­si­jos pi­lie­tis pa­tei­kė tvar­kin­gus as­mens do­ku­men­tus. Ta­čiau au­to­mo­bi­lį tik­ri­nu­siems VSAT pa­rei­gū­nams įta­ri­mų su­kė­lė vil­ki­ko ir pusp­rie­ka­bės kė­bu­lų nu­me­riai. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, abu jie – pa­dirb­ti.

Dėl trans­por­to prie­mo­nių iden­ti­fi­ka­vi­mo nu­me­rių su­klas­to­ji­mo, ne­tei­sė­to su­nai­ki­ni­mo ar pa­kei­ti­mo bei dėl nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­to di­de­lės ver­tės tur­to įgi­ji­mo Pak­ran­čių ap­sau­gos rink­ti­nė­je pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Bus aiš­ki­na­ma­si, ko­kiu tiks­lu bu­vo su­klas­to­ti mi­nė­ti nu­me­riai ir ko­kia tik­ro­ji vil­ki­ko bei pusp­rie­ka­bės is­to­ri­ja.

Už to­kius nu­si­kal­ti­mus gre­sia bau­da, areš­tas ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki ket­ve­rių me­tų.

Ru­si­jos pi­lie­tis už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Vil­ki­kas su pusp­rie­ka­be sau­go­mi Pak­ran­čių ap­sau­gos rink­ti­nės Šiau­lių už­kar­do­je.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

VSAT nuo­tr.

Pa­sie­nie­čiams be­veik ne­ki­lo abe­jo­nės, kad ties Šiau­liais pa­tik­ri­ni­mui su­stab­dy­to vil­ki­ko ir pusp­rie­ka­bės kė­bu­lo nu­me­riai yra su­klas­to­ti.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas