(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Paskutinis

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.

And­rius AGA­NAUS­KAS, did­me­ni­nės pre­ky­bos par­da­vi­mų va­dy­bi­nin­kas, mėgs­ta po dar­bų pa­si­su­kio­ti vir­tu­vė­je ir ar­ti­mus žmo­nes pa­le­pin­ti ska­nes­niais, ne­re­tai – ir su­dė­tin­ges­niais pa­tie­ka­lais. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams jis siū­lo pa­si­ga­min­ti ne­su­dė­tin­gą, bet so­tų ir ska­nų pa­tie­ka­lą – ma­ri­nuo­tus šon­kau­liu­kus.

Rei­kės: apie 1 ki­log­ra­mą (pri­klau­so­mai nuo val­gy­to­jų skai­čiaus) kiau­lie­nos šon­kau­liu­kų, 1 svo­gū­no, 4 šaukš­tų aly­vuo­gių alie­jaus, 2 šaukš­tų me­daus, 2 šaukš­tų gars­ty­čių (ge­riau­siai tin­ka gars­ty­čios su grū­de­liais), 2 šaukš­tų mal­tos sal­džio­sios pa­pri­kos, 0,5 šaukš­te­lio uo­gi­nės pa­pri­kos prie­sko­nių, 0,5 šaukš­te­lio mal­tų juo­dų­jų pi­pi­rų, šiek tiek džio­vin­tų čiob­re­lių ir džio­vin­tų roz­ma­ri­nų, drus­kos, bul­vių, ke­lių skil­te­lių čes­na­ko.

Pa­da­žui rei­kės su­smul­kin­tą svo­gū­ną pa­ke­pin­ti alie­ju­je, kol su­minkš­tės, ta­da su­dė­ti su­smul­kin­tas čes­na­ko skil­te­les, me­dų, gars­ty­čias, drus­ką, čiob­re­lius, roz­ma­ri­ną, uo­gi­nę bei sal­džią­ją pa­pri­ką ir pi­pi­rus. No­rin­tys ašt­res­nio pa­tie­ka­lo, ga­li įpjaus­ty­ti šiek tiek aitriosios paprikos. Pa­kai­tin­ti vis­ką apie 3–5 mi­nu­tes, bet neuž­vir­ti.

Šon­kau­lius su­pjaus­ty­ti po vie­ną kau­liu­ką. Su­pil­ti karš­tą pa­da­žą ant šon­kau­liu­kų, ge­rai įtrin­ti ir pa­lik­ti ke­lio­li­kai mi­nu­čių.

Bul­ves su­pjaus­ty­ti išil­gai skil­te­lėmis.

Į ke­pi­mo ran­ko­vę (ar­ba ke­pi­mo in­dą su dang­čiu) su­dė­ti bul­vių skil­te­les ir šon­kau­liu­kus su vi­su pa­da­žu. Už­riš­ti ran­ko­vės ga­lus, ša­ku­te pa­da­ry­ti ke­lias sky­lu­tes ir šau­ti į įkai­tin­tą or­kai­tę. Kep­ti maž­daug apie 1 va­lan­dą.

Iš­ke­pu­sius su bul­vė­mis šon­kau­liu­kus ap­lie­ti skar­do­je esan­čiu pa­da­žu.

Ska­naus!

As­me­ni­nė nuo­tr.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (24)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />