(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

„Saulės žiedui“ skirta rekordinė suma

2017 m. kovo 21 d.

Kas ant­rus me­tus vyks­tan­čiam tarp­tau­ti­niam folk­lo­ro kon­kur­sui-fes­ti­va­liui „Sau­lės žie­das“ šie­met Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė nu­ma­tė skir­ti 60 tūks­tan­čių eu­rų. Dar be­veik tiek pat fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riai pla­nuo­ja su­si­rink­ti iš rė­mė­jų.

To­kia di­de­lė su­ma fes­ti­va­liui skir­ta pir­mą kar­tą (prieš dve­jus me­tus skir­ta apie 40 tūks­tan­čių eu­rų).

Pa­sak Dai­nos Kin­či­nai­tie­nės, Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jos, or­ga­ni­za­to­riai įsi­pa­rei­go­jo pri­sta­ty­ti ne ma­žiau kaip dvy­li­kos ša­lių at­sto­vų pa­si­ro­dy­mus. Be to, va­sa­rą Šiau­liuo­se vyks­ta pa­ly­gin­ti ne­daug kul­tū­ri­nių ren­gi­nių, tad no­ri­ma su­reng­ti tik­rą šven­tę šiau­lie­čiams ir mies­to sve­čiams, pri­trauk­ti į mies­tą kuo dau­giau tu­ris­tų.

Fes­ti­va­lis vyks lie­pos 1–6 die­no­mis.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas