(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Planuojama įrengti automobilių aikštelę netoli Talkšos

2017 m. kovo 21 d.

Pla­nuo­ja­ma Šiau­lių mies­to Žu­vi­nin­kų ir Meš­ke­rių gat­vių re­konst­ruk­ci­ja. Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je su­da­ry­ta vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja, ku­ri at­rinks tech­ni­nio pro­jek­to pro­jek­tuo­to­ją.

Pro­jek­tas api­ma 2 hek­ta­rų te­ri­to­ri­ją. Pla­nuo­ja­ma su­tvar­ky­ti 335 met­rus Žu­vi­nin­kų gat­vės, apie 150 met­rų – Meš­ke­rių gat­vės bei įreng­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę. Da­bar, vyks­tant ren­gi­niams prie Talk­šos, šiau­lie­čiai ir mies­to sve­čiai au­to­mo­bi­lius sta­to siau­ro­se Žu­vi­nin­kų ir ap­lin­ki­nė­se gat­vė­se. Tai ne tik trik­do eis­mą, bet ir ne­sau­gu pės­tie­siems bei dvi­ra­ti­nin­kams.

Kiek šiam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti rei­kės pro­gra­mos „Ur­ban“ lė­šų, paaiš­kės pa­ren­gus tech­ni­nį pro­jek­tą.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas