(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Jaunąjį tyrėją konkursui parengė mama

2017 m. vasario 14 d.

Ak­me­nės sa­vi­val­dy­bės kvie­ti­mu ra­jo­no moks­lei­viams da­ly­vau­ti gam­tos moks­lų jau­nų­jų ty­rė­jų kon­kur­se pa­si­nau­do­jo tik du Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jos at­sto­vai.

Už idė­jos ori­gi­na­lu­mą, ty­ri­mo kruopš­tu­mą, iš­kel­tų už­da­vi­nių ir iš­va­dų pa­grįs­tu­mą ko­mi­si­ja nu­ga­lė­to­ju pa­skel­bė Li­ną Šep­kaus­ką.

Jis ty­rė nuo­te­kų dumb­lo ir bios­kai­džių at­lie­kų kom­pos­to ko­ky­bę. Dar­bas at­lik­tas bend­ra­dar­biau­jant su UAB „Ak­me­nės van­de­nys“, AB “,Ak­me­nės ce­men­tas“, Šiau­lių uni­ver­si­te­to Tech­no­lo­gi­jos, fi­zi­nių ir bio­me­di­ci­nos moks­lų fa­kul­te­tu.

Jau­na­sis ty­rė­jas pa­tei­kė iš­va­das dėl nuo­te­kų dumb­lo pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bių.

L. Šep­kaus­ko at­lik­tų ty­ri­mų va­do­vė – Ra­mu­čių gim­na­zi­jos che­mi­jos mo­ky­to­ja dir­ban­ti ma­ma Vai­di­lu­tė Šep­kaus­kie­nė.

Per­nai gim­na­zis­tas da­ly­va­vo na­cio­na­li­nia­me jau­nų­jų ty­rė­jų kon­kur­se, jo ko­mi­si­ja pa­siū­lė tęs­ti ty­ri­mus.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nį Li­ną Šep­kaus­ką moks­lo ty­ri­mams ska­ti­na ma­ma Vai­di­lu­tė Šep­kaus­kie­nė.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas