(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Iš įvykių suvestinės

2017 m. vasario 11 d.

Tė­vas skriau­džia sū­nų

Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį Sa­vi­val­dy­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tės po­li­ci­jai pra­ne­šė, kad vy­ras, gy­ve­nan­tis Kra­žių se­niū­ni­jo­je, pikt­nau­džiau­ja tė­vų tei­sė­mis ir pa­rei­go­mis, fi­ziš­kai ir psi­chiš­kai gniuž­do sa­vo sū­nų, gi­mu­sį 2000 me­tais. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Gir­ti prie vai­ro

Lio­lių se­niū­ni­jos Kup­riš­kių kai­me su­stab­dy­tas au­to­mo­bi­lis ,,Mer­ce­des Benz E220“, ku­rį vai­ra­vo ne­blai­vus (nu­sta­ty­tas 1,62 pro­mi­lės gir­tu­mas) 31 me­tų Ra­sei­nių ra­jo­no gy­ven­to­jas.

Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­jo­je, Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Rea­ga­vi­mo sky­riaus pa­tru­liai pa­tik­ri­ni­mui su­stab­dė au­to­mo­bi­lį „Su­zu­ki Si­de­kick“. Tik­rin­da­mi pa­teik­tus do­ku­men­tus pa­tru­liai pa­ju­to iš 55 me­tų vai­ruo­to­jo sklin­dan­tį al­ko­ho­lio kva­pą. To­je pa­čio­je Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­jo­je gy­ve­nan­tis vy­ras į al­ko­ho­lio tik­rin­tu­vą pri­pū­tė 1,53 pro­mi­lės. Au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas nu­ša­lin­tas nuo to­li­mes­nio trans­por­to prie­mo­nės vai­ra­vi­mo. Au­to­mo­bi­lis per­duo­tas blai­viai žmo­nai, vy­ras pri­sta­ty­tas į VšĮ „Kel­mės li­go­ni­nė“ krau­jo paė­mi­mui.

Pag­ro­bė au­to­mo­bi­lį

Nak­tį į va­sa­rio 5 –ąją, apie 3 va­lan­dą, Kel­mė­je, Vy­tau­to Di­džio­jo gat­vė­je, iš ga­ra­žo pa­grob­tas au­to­mo­bi­lis „Mer­ce­des-Benz“, ku­rio ver­tė 400 eu­rų.

Pa­reng­ta pa­gal Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to inf.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas