(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Trečiojo amžiaus universiteto studentai dalyvavo festivalyje

2017 m. vasario 11 d.

Kel­mės sen­jo­rai da­ly­va­vo Vil­niaus Me­dar­do Čo­bo­to Tre­čio­jo am­žiaus Uni­ver­si­te­te su­reng­ta­me sen­jo­rų cho­rų ir an­samb­lių fes­ti­va­ly­je. Bu­vo­me su­kvies­ti vi­si vi­si, kas my­li dai­ną, me­ną, šo­kį.

Bend­ruo­me­nėi „Ar­ti­mi“ an­samb­lis ir ka­pe­la, va­do­vau­ja­mi Au­gus­ti­no Bart­ke­vi­čiaus bu­vo su­tik­ti gau­siais ap­lo­dis­men­tais, nes jie at­li­ko mū­sų kraš­tie­čių kū­ri­nius.

Fes­ti­va­lis Vil­niu­je kvie­tė skam­biu pa­va­di­ni­mu “ Jei dai­na šir­dy-esa­me jau­ni“.

Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Ak­tų sa­lė vos su­tal­pi­no no­rin­čius dai­nuo­ti. Jų at­vy­ko iš įvai­rių Lie­tu­vos re­gio­nų. Dai­na­vo vil­nie­čiai, Laz­di­jų, Klai­pė­dos, Vil­ka­viš­kio, Pa­lan­gos, Pa­ne­ve­žio, Dau­gų, Ute­nos, Ma­žei­kių, Vie­vio, Aly­taus, Rie­ta­vo, Tel­šių, Ša­kių, Jo­na­vos, Kai­šia­do­rių Lat­vi­jos Burt­nie­kų ra­jo­no, Val­mie­ros se­niū­ni­jos, Bal­ta­ru­si­jos Grod­no Auk­si­nio am­žiaus Uni­ver­si­te­to sa­vi­veik­li­nin­kai.

Zi­na ŠIUM­BE­RE­VI­ČIE­NĖ

Sen­jo­rų bend­ruo­me­nės „Ar­ti­mi“ na­rė.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas