(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Literatui vėl nusišypsojo sėkmė

2017 m. vasario 14 d.

Med­ra­gių kai­me gy­ve­nan­čiam An­ta­nui Aba­kui pa­sta­ruo­ju me­tu vis nu­si­šyp­so sėk­mė. Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je jis poe­zi­jos ger­bė­jams pri­sta­tė pir­mą­ją sa­vo ei­lė­raš­čių kny­gą, o „Šiau­lių kraš­to“ pre­nu­me­ra­to­rių kon­kur­se jis lai­mė­jo pri­zą.

Dien­raš­čių pre­nu­me­ra­to­rių kon­kur­suo­se sėk­mė A. Aba­ką ap­lan­ko jau tre­čią kar­tą. Ma­tyt, fortūna jį taip pa­mė­go dėl jo iš­ti­ki­my­bės šiam lei­di­niui.

Med­ra­giš­kis sa­ko, kad „Šiau­lių kraš­tą“ pre­nu­me­ruo­jąs nuo ta­da, kai jis su­si­kū­rė. Už­si­sa­ky­da­vo iš­kart me­tams, o kai šei­mos lė­šų pri­rei­kė ki­tiems pir­ki­niams – tai trum­pes­niam lai­kui.

Ir vi­sa­da da­ly­vau­ja pre­nu­me­ra­to­rių kon­kur­suo­se. „Juk tai nie­ko ne­kai­nuo­ja – tik iš­si­ker­pi ku­po­ną ir re­dak­ci­jo­je į mai­še­lį įme­ti“, – šyp­so­si A. Aba­kas.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Al­gi­man­to BRI­KO nuo­tr.

An­ta­nas Aba­kas pre­nu­me­ra­to­rių kon­kur­se lai­mė­jo jau tre­čią kar­tą.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas