(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Joniškio rajone

Sausis pigesnis nei prieš metus

2017 m. vasario 9 d.
Loreta RIPSKYTĖ

UAB „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­ja“ var­to­to­jams būs­to šil­dy­mas šių me­tų sau­sį kai­na­vo vi­du­ti­niš­kai be­veik 30 cen­tų pi­giau už kva­dra­ti­nį met­rą ne­gu prieš me­tus, nes pir­ma­sis 2017-ųjų mė­nuo bu­vo šil­tes­nis nei prieš me­tus.

loretar@skrastas.lt

Praė­ju­sių me­tų sau­sio mė­ne­sį vi­du­ti­nė tem­pe­ra­tū­ra bu­vo 7,5 laips­nio šal­čio, o šie­met – 2,7 laips­niai. Tad ir no­rint ap­šil­dy­ti vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą būs­to tie­kė­jams rei­kė­jo ma­žiau išeik­vo­ti ši­lu­mi­nės ener­gi­jos, o gy­ven­to­jams ateis ma­žes­nės są­skai­tos. Pi­go ir pa­ti ener­gi­ja – nuo 0,0675 iki 0,0608 eu­ro (be PVM) už ki­lo­vat­va­lan­dę.

2016 me­tų sau­sį už vie­no kvad­ra­ti­nio met­ro būs­to šil­dy­mą ra­jo­no gy­ven­to­jai vi­du­ti­niš­kai mo­kė­jo 1,4 eu­ro, o šie­met – 1,11 eu­ro (be PVM).

Tarp mo­kan­čių­jų ma­žiau­siai įsi­tvir­ti­no re­no­vuo­ti dau­gia­bu­čiai na­mai su įreng­tu in­di­vi­dua­liu šil­dy­mo re­gu­lia­vi­mu. Pir­mau­ja Me­lio­ra­to­rių aikš­tės 1-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­tas na­mas (gruo­dį jis bus ant­ras), ku­rio gy­ven­to­jai mo­kės po 0,45 eu­ro­cen­tus už kvad­ra­ti­nį met­rą. 8-o ir 9-o Me­lio­ra­to­rių aikš­tės na­mų gy­ven­to­jai ati­tin­ka­mai mo­kės 0,48 ir 0,49 eu­ro­cen­tus.

Ma­žiau­siai ši­lu­mi­nės ener­gi­jos su­var­to­ju­sių­jų dvy­lik­tu­ke, ku­rį skel­bia UAB „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­ja“, yra net 10 Me­lio­ra­to­rių kvar­ta­lo dau­gia­bu­čių na­mų. Prie jų pa­ten­ka ir Sta­ty­bi­nin­kų gat­vės 4A bei Ža­ga­rės gat­vės 12 dau­gia­bu­čiai gy­ve­na­mie­ji na­mai. Vi­si mi­nė­ti na­mai sta­ty­ti skir­tin­gu lai­ku – nuo 1973 iki 1991 me­tų.

Bran­giau­siai mo­kės už šil­dy­mą, kaip ir anks­tes­nį mė­ne­sį, Ža­ga­rės Mies­to aikš­tės 41-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­to na­mo gy­ven­to­ja, ku­rios bu­tui šil­dy­mas tie­kia­mas nuo pa­što – 3,15 eu­ro už kvad­ra­ti­nį met­rą būs­to. Tai – ab­so­liu­tus re­kor­das ne tik ly­gi­nant su pi­giau­siai mo­kan­čiais, bet ir ki­tais, pa­te­ku­siais į dau­giau­sia mo­kė­sian­čių­jų dvy­lik­tu­ką. Ant­ro­je vie­to­je at­si­dū­ru­sio Ža­ga­rė­je Pet­ro Avi­žo­nio gat­vė­je Nr. 3 na­mo gy­ven­to­jai mo­kės nors ir la­bai daug, bet dau­giau nei treč­da­lius ma­žiau, tai yra – 1,9 eu­ro už kvad­ra­ti­nį met­rą. Po 1,89 eu­ro už kvad­ra­ti­nį met­rą būs­to pa­skai­čiuo­ta Jo­niš­kio mies­to Me­džio­to­jų gat­vės 6-uo­ju nu­me­riu pa­žy­me­to na­mo gy­ven­to­jams.

Į bran­giau­sių­jų dvy­lik­tu­ką pa­ten­kan­tys dau­gia­bu­čiai na­mai yra ne­re­no­vuo­ti, jų „am­žius“ svy­ruo­ja nuo sta­ty­tų 1960 iki 1997 me­tais.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

roy, 2017-04-26 02:29
Mūsų grupė gimė po daug prašo gyventojų iš bankų spaudai kredito paraiškų
Esame atviri mūsų pagalba atneš visų rūšių žmonių, gyvenančių Europoje baigiant finansinių problemų pirkti namą, automobilį; kūrimas verslo; valdant skolą, ir tt, mūsų greitis yra nuo 2 iki 3% priklausomai nuo prašoma suma (10.000.000 € 2000 €), mes neturime exigons prieš suteikiant paskolą mes tiesiog norėjome būti tikri, garantijos gera valia iš klientų.
Daugiau informacijos čia yra mūsų elektroninio pašto adresą: roy.renne1@gmail.com

Miss R0Y

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />