(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Joniškio rajone

Miesto šventė primins retro stilių

2017 m. vasario 7 d.
(Parengė Loreta Ripskytė)

Į pir­mą po­sė­dį su­si­rin­ku­si 2017 me­tų Jo­niš­kio mies­to die­nos šven­tės or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja svars­tė ga­li­my­bę pa­keis­ti jos tra­di­ci­nę da­tą ir ap­ta­rė, koks bus šven­tės sti­lius.

Šie­met Jo­niš­kio mies­to šven­tę šven­tę ža­da­ma or­ga­ni­zuo­ti ne pir­mą lie­pos mė­ne­sio sa­vait­ga­lį, bet sa­vai­te vė­liau – lie­pos 6–9 die­no­mis. To­kį siū­ly­mą pa­tei­kė Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Ger­da No­ru­šai­tie­nė, ku­rios nuo­mo­ne, bū­tų gra­žu, kad ren­gi­niai pra­si­dė­tų lie­pos 6-ąją, kai šven­čia­ma ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­na. Tą die­ną tra­di­ciš­kai gie­da­ma Tau­tiš­ka gies­mė, ga­lė­tų vyk­ti ir sak­ra­li­nės mu­zi­kos kon­cer­tas baž­ny­čio­je.

Dau­gu­ma ren­gi­nių kon­cent­ruo­sis, kaip ir įpras­ta, pa­grin­di­nę die­ną, šeš­ta­die­nį. Šven­tė­je ti­ki­ma­si nau­jo­vių: ža­da­ma pa­kvies­ti se­no­vi­nių au­to­mo­bi­lių klu­bą, ga­liū­nus, ku­rie rung­sis dėl stip­riau­sio­jo var­do.

Kiek­vie­nais me­tais šven­tė iš­si­ski­ria pa­si­rink­ta te­ma­ti­ka. Šie­met jos sti­lis­ti­ka bus sie­ja­ma su ret­ro sti­liu­mi.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos (6)

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

Domas Griškevičius skubiai grąžintas į vicemerus (50)

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />