(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

SPORTAS

2017 m. vasario 17 d.

KREP­ŠI­NIS. Sa­vait­ga­lį na­muo­se Na­tu­ral phar­ma­ceu­ti­cals-Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gos B di­vi­zio­no pir­me­ny­bė­se rung­ty­niau­jan­tis „Pak­ruo­jis-Ly­gu­mų ŽŪB“ įvei­kė Šiau­lių „Po­li­ci­ją“ re­zul­ta­tu 82:61 (10:12, 27:8, 19:11, 26:30).

To­mas Du­ra prie­ši­nin­kams at­sei­kė­jo 18 taš­kų. Ai­va­ro Stal­ma­čen­kos są­skai­to­je – 13 taš­kų, Be­niaus Ur­bo­na­vi­čiaus – 12.

Po šių var­žy­bų pa­kruo­jie­čiai, ku­rių krai­tė­je – 16 per­ga­lių ir 4 pra­lai­mė­ji­mai, ta­po B di­vi­zio­no Že­mai­ti­jos gru­pės ly­de­riais.

* Sa­vait­ga­lį žais­tos ra­jo­no vy­rų krep­ši­nio AB „Do­lo­mi­tas“ tau­rei lai­mė­ti pir­me­ny­bių var­žy­bos.

„Alytukas” nu­si­lei­do „Bhaa“ re­zul­ta­tu 83:84.

Re­zul­ta­ty­viau­si „Alytuko” ko­man­do­je bu­vo E. Or­vi­das (31 taš­kas), G. Krikš­čiū­nas (19), A. Ra­ma­naus­kas (14), „Bhaa“ – A. And­ru­šai­tis (43), T. Jan­kus (10), V. Špi­liaus­kas (11).

„Klo­vai­niai“ pra­lai­mė­jo „Par­ke­tui-Kan­ru­gei-Dav­rai“ re­zul­ta­tu 91:103.

„Klo­vai­niams“ 32 taš­kus pel­nė T. Du­ra, V. Ka­ni­šaus­kas – 37, „Par­ke­tui-Kan­ru­gei-Dav­rai“ – A. Stal­ma­čen­ka 32, M. Luk­šas 24, E. Ta­ku­še­vi­čius 21, A. Še­fe­ris 16.

„Do­lo­mi­to“ krep­ši­nin­kai įvei­kė „Me­di­ko­nius“ re­zul­ta­tu 109:69.

„Do­lo­mi­to“ žai­dė­jas D. Dve­lis var­žo­vams at­sei­kė­jo 30 taš­kų, D. Bal­čiū­nas 21, T. Ba­lai­šis 20, P. Tin­te­ris 23. „Me­di­ko­nių“ eki­po­je pa­si­žy­mė­jo M. Bal­tė­nas su 15 taš­kų, J. Na­vac­kas su 14, T. Poš­kaus­kas su 19.

„SC” ir „Bar­diš­kių“ ko­man­dų su­si­ti­ki­mas bai­gė­si pa­sta­ro­sios per­ga­le – 66:80.

„SC” spor­ti­nin­kų J. Si­ma­na­vi­čiaus są­skai­to­je 22 taš­kai, T. Ja­ro­še­vi­čiaus – 26. „Bar­diš­kiams“ 22 taš­kus pel­nė M. Ru­dzins­kas, O. Viz­bic­kas 14, A. Ma­ce­vi­čius 20.

„Vil­ra­gės“ žai­dė­jai pra­lai­mė­jo „Ai­gi­mai“ re­zul­ta­tu 72:87.

„Vil­ra­gės“ eki­po­je su­ži­bė­jo M. Be­ne­šiū­nas su 18 taš­kų, o D. Ber­ži­nis su 24, prie­ši­nin­kų – S. Deks­nys su 28, A. Va­či­kaus­kas su 33.

FUT­BO­LAS. Tę­sia­si ra­jo­no 5x5 ma­žo­jo fut­bo­lo UAB „Kan­ru­gė­lė“ tau­rei lai­mė­ti pir­me­ny­bės.

„Te­cha­so“ fut­bo­li­nin­kai su­triuš­ki­no „SC-1” re­zul­ta­tu 16:2.

„LSDP” eki­pa įvei­kė „SC-3” re­zul­ta­tu 19:5.

„Bhaa“ nu­ga­lė­jo „SC-2“ žai­dė­jus re­zul­ta­tu 17:4.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas