(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Pakruojyje muzikavo mažieji pianistai

2017 m. vasario 17 d.

MUMS RA­ŠO

Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Pak­ruo­jo Juo­zo Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­lo­je vy­ko pir­ma­sis jau­nų­jų pia­nis­tų for­te­pi­jo­ni­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Links­mo­sios me­lo­di­jos“.

Fes­ti­va­ly­je mu­zi­ka­vo Rad­vi­liš­kio, Pak­ruo­jo Juo­zo Pa­kal­nio, Šiau­lių Dai­nų, Nau­jo­sios Ak­me­nės, Ven­tos mu­zi­kos mo­kyk­lų ir Jo­niš­kio Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los bei šios mo­kyk­los Ža­ga­rės fi­lia­lo, Kur­šė­nų me­no mo­kyk­los Kai­rių fi­lia­lo, Ty­tu­vė­nų gim­na­zi­jos me­no sky­riaus mo­ki­niai. Fes­ti­va­lio sce­no­je gro­jo 36 jau­nie­ji at­li­kė­jai, juos pa­ruo­šė 17 mo­ky­to­jų.

Nuo­tai­kin­gas for­te­pi­jo­ni­nės mu­zi­kos ren­gi­nys su­bū­rė ma­žuo­sius at­li­kė­jus ir jų mo­ky­to­jus, pa­ska­ti­no at­si­nau­jin­ti, da­lin­tis atei­ties pla­nais, ge­rą­ją pa­tir­ti­mi, pa­si­džiaug­ti lai­mė­ji­mais.

Fes­ti­va­lio idė­jos su­ma­ny­to­ja mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Na­ta­li­ja Chra­pa­čie­nė. Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo mo­ky­to­jos Na­ta­li­ja Chra­pa­čie­nė ir Skir­ma And­re­liū­nie­nė.

Jū­ra­tė MAR­TŪ­ZIE­NĖ,

di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja

Au­to­rės nuo­tr.

Fes­ti­va­ly­je da­ly­va­vo be­veik ke­tu­rios de­šim­tys jau­nų­jų at­li­kė­jų iš vi­sos ap­skri­ties.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas