(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Teisėtvarka

Šiaulių rajone sunaikinti naminės degtinės fabrikai

2017 m. vasario 17 d.
Edita KARKLELIENĖ

Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no policijos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai, tu­rė­da­mi in­for­ma­ci­jos dėl na­mi­nės deg­ti­nės ga­mi­ni­mo ir pre­ky­bos, dar per­nai va­sa­rą pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Ap­čiuo­pia­mų re­zul­ta­tų jis da­vė tik da­bar.

edita@skrastas.lt

Sau­sio mė­ne­sio pa­bai­go­je kri­mi­na­lis­tai Kur­šė­nuo­se su­lai­kė 58 me­tų vy­rą. Jis bu­vo nu­tver­tas, kai mo­te­riai at­ve­žė 40 lit­rų na­mų ga­my­bos al­ko­ho­lio. Vy­riš­kio na­muo­se bu­vo at­lik­ta kra­ta, ku­rios me­tu rū­sy­je pa­rei­gū­nai ap­ti­ko apa­ra­tą na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti, 240 lit­rų rau­go, apie 80 lit­rų jau pa­ga­min­tos na­mi­nės deg­ti­nės, taip pat cuk­raus ir mie­lių.

Tęs­da­mi ty­ri­mą, pa­rei­gū­nai prieš ke­lias die­nas at­li­ko kra­tas ir ki­to­se Šiau­lių ra­jo­no vie­to­se. Jos bu­vo re­zul­ta­ty­vios. Ap­tik­tas dar vie­nas apa­ra­tas ga­li­mai na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti, cuk­rus ir per 20 lit­rų na­mi­nės deg­ti­nės. Be to, na­mo šei­mi­nin­kas slė­pė ir 63 pa­ke­lius kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių.

Šia­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me do­mi­nuo­ja as­me­nys, ku­rie jau ne kar­tą yra baus­ti už na­mi­nės deg­ti­nės ga­my­bą bei pre­ky­bą.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas nu­ma­to, kad griež­čiau­sia baus­mė už na­mi­nės deg­ti­nės ga­mi­ni­mą, lai­ky­mą, ga­be­ni­mą ar rea­li­za­vi­mą yra pi­ni­gi­nė bau­da ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki pen­ke­rių me­tų.

Šiau­lių ap­skr. po­li­ci­jos nuo­tr.

Na­mi­nė deg­ti­nė la­šė­jo Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jų na­muo­se. Už tai gre­sia bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />