(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Paskutinis

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
Spausdinti Komentarai (0) daugiausiai komentuotas

Kel­mės ra­jo­no Už­ven­čio kul­tū­ros cent­ro me­no ko­lek­ty­vų va­do­vė Onu­tė GRA­NIC­KIE­NĖ mėgs­ta ga­min­ti val­gį. Be jos pa­tie­ka­lų neap­siei­na Jun­ki­lų kai­mo, ku­ria­me gy­ve­na, bend­ruo­me­nės ren­gi­niai. Ma­mos pa­ga­min­ti na­mi­nio mais­to pra­šo ir na­mo su­grį­žę jau suau­gę sū­nūs.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Onu­tė siū­lo iš­ban­dy­ti bend­ruo­me­nės na­rių ir sū­nų la­bai mėgs­ta­mą plokš­tai­nį su gry­bų pa­da­žu.

Plokš­tai­nis su gry­bų pa­da­žu

Plokš­tai­niui ir pa­da­žui rei­kės: pu­sės krep­šio bul­vių, 200 gra­mų rū­ky­tų la­ši­nių, 3 svo­gū­nų gal­vu­čių, pu­sės lit­ro pie­no, 2 šaukš­tų mil­tų, 200–300 gra­mų gry­bų, 200 gra­mų svies­to, žiups­ne­lio drus­kos.

Nus­ku­ta­me ir su­tar­kuo­ja­me bul­ves. La­ši­nius su­pjaus­to­me spir­gu­čiais, pa­ke­pi­na­me, vė­liau į kep­tu­vę su­be­ria­me 2 su­smul­kin­tas svo­gū­no gal­vu­tes. Kai spir­gu­čiai su­tirps­ta ir svo­gū­nai su­ke­pa, į kep­tu­vę įpi­la­me apie 300 gra­mų pie­no. Pa­lau­kia­me, kol už­virs, tuo­met su­pi­la­me į du­be­nį su tar­kuo­to­mis bul­vė­mis. Užp­li­ko­me ir ge­rai iš­mai­šo­me. Jei­gu la­ši­niai ne­sū­rūs, įde­da­me dar šiek tiek drus­kos. Ma­sę su­kre­čia­me į alie­ju­mi iš­tep­tą skar­dą. Ke­pa­me apie pu­sant­ros va­lan­dos iki 200 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je.

Kol plokš­tai­nis ke­pa, ga­li­me pa­si­ruoš­ti pa­da­žą. At­šil­do­me už­šal­dy­tus vir­tus gry­bus. Juos su­smul­ki­na­me čes­na­kų ka­pok­le. Į kep­tu­vę de­da­me svies­to, ant jo pa­ke­pi­na­me su­smul­kin­tą svo­gū­no gal­vu­tę. Kai jie tru­pu­tį pa­ke­pa, su­be­ria­me su­smul­kin­tus gry­bus. Juos pa­ke­pi­na­me su svo­gū­nais. Bai­giant kep­ti įbe­ria­me šaukš­tą mil­tų. Iš­mai­šo­me. Vis­ką pi­la­me į puo­dą. Pras­kie­džia­me stik­li­ne pie­no. Jei­gu gry­bai ne ba­ra­vy­kai, pa­da­žą pa­gar­di­na­me maž­daug pu­se ku­be­lio gry­bų sul­ti­nio. Pa­ver­da­me, kol pa­da­žas su­tirš­tė­ja.

Pa­da­žas la­bai tin­ka prie ką tik iš­kep­to plokš­tai­nio.

Ska­naus!

Re­gi­nos MUS­NEC­KIE­NĖS nuo­tr.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />